Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie

kontaktujte nás
Prejsť na obsah


Domov sociálnych služieb
a špecializované zariadenie
Profesionálna starostlivosť - Rodinná atmosféra - Krásne prostredie Zamaguria - Kvalitné moderné vybavenie
poskytujeme služby
Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby vykonávaním odborných činnosti, obslužných činnosti a ďalších činnosti v zmysle zákona NRSR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách), ktoré sú zamerané na:
V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie.
Zdravotná starostlivosť
,,Každý z nás má moc dať šťastie..., načúvajúce ucho, pozerajúce oko, vystretú ruku."
Pam Brownová
zdravotná starostlivosť
odborná  činnosť

všeobecný lekár
Mgr. MUDr. Jana Víznerová
pravidelné osobné návštevy

psychiatrická starostlivosť
MUDr. Andrea Remecká

stomatologická starostlivosť  
MUDr. Magdaléna Puobišová
o nás
kapacita zariadenia
48 klientov
  • prízemie-jedáleň
  • 1. poschodie - domov socialnych služieb
  • 2. poschodie - špecializované zariadenie
od roku 2011
Domov sociálnych služieb  a  špecializované zariadenie zamerané na Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu a na demenciu rôzneho typu etiológie s celoročným pobytom.
Od 15.02.2011 pribudol k Domovu sociálnych služieb i nový druh a forma poskytovanej sociálnej služby.
od roku 2010
Domov sociálnych služieb
Od 1.1.2010 bol v prevádzke, len ako domov sociálnych služieb.
Kompletná rekonštrukcia
Na základe rekonštrukčných prác vzniklo zariadenie s dvoma poschodiami a prízemím, s ubytovacími bunkami, s výťahom, ktorý umožnil debarierizáciu zariadenia ako aj s rôznymi miestnosťami, ktoré prispeli k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb. Celková rekonštrukcia stala 865 000, -eur. Prostriedky boli zabezpečené z Európskych fondov, štátneho rozpočtu ako aj z vlastných zdrojov.

od roku 2008
Domov sociálnych služieb
Pribudol k domovu dôchodcov a zariadeniu opatrovateľskej služby.
od roku 2005
Domov dôchodcov a zariadenie opatrovateľskej služby
Začiatok prevádzky 3.10.2005
ubytovaniezoznámte sa s nami
Aby naši klienti žili pestrý život, dôstojne a s úctou. Všetko pre tobíme.


PhDr. Jana Sotáková


Dobrý deň pani riaditeľka!
Veľmi pekne Vám ďakujem za pozvanie na odpustovú slávnosť, žiaľ
v tom čase som pracovne mimo Slovenska.
Veľmi sa teším, že je moja sesternica Anka Smoleňová práve vo
Vašom zariadení. Vidím, že sa o vašich zverencov staráte po
každej stránke. Za to Vám, aj celému personálu patrí veľká
vďaka.
S pozdravom Mareková.


Obľubila som si kuchynku, varím pečiem, proste  žijem naplno, ďakujem.

Elena
Máme úžasnú lekárku

Simona
ďakujem že sa každé ráno pozdravíte.

sused
Veľmi rada. pre Vás varímčo hovoria naši klienti
a náš presonál
 
       
Kontakty
Adresa
Spišské Hanušovce 176,
059 04 Sp.Hanušovce


Fakturačné údaje
IČO: 37886941
DIČ: 2022083525

Štatutár
PhDr. Jana Sotáková

Manažér v sociálnych službách, zástupca riaditeľky
PhDr. Eva Mašteníková


Sociálny pracovník - koordinátor tímu domova sociálnych služieb
Sociálny pracovník - koordinátor tímu špecializovaného zariadenia
Zdravotná sestra
Jana Šromovská

Ako kontaktné osoby uvádzame mená osôb, ktoré sú zodpovedné za poskytovanie informácií o poskytovaných sociálnych službách, za postup pri príjme prijímateľa sociálnej služby do DSS a ŠZ a za uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 zákona o SS
toto je ukážka webstránky. NEPOUŽUVAŤ!
Návrat na obsah