Nezisková organizácia

ŽIVOT

Spišské Hanušovce

Viac o našej organizácii

Adresa

Spišské Hanušovce 176,
059 04 Sp.Hanušovce

Kontakt

Riaditeľka
052/4892162

Sociálne pracovníčky
052/4892161
0917521654

CENNÍK

SLUŽIEB

DARUJTE 2%

Z VAŠÍCH DANÍ

Naše služby

Základné sociálne poradenstvo

24hod. opatrovateľská starostlivosť

Zdravotná / ošetrovateľská starostlivosť

Návštevná lekárska starostlivosť

Prepravná služba

Fyzioterapia a služby pre klientov

Zabezpečenie duchovnej starostlivosti

Prečo
si vybrať nás?

,,Každý z nás má moc dať šťastie...,
načúvajúce ucho, pozerajúce oko, vystretú ruku."

Pam Brownová

Lokalita prostredia
nášho zariadenia

Rodinná atmosféra
v zariadení

Kvalitné a moderné vybavenie zariadenia