Usmernenie počas vianočných sviatkov

Usmernenie pre príbuzných prijímateľov sociálnych služieb ŽIVOT, n.o. počas vianočných sviatkov

 

Prosíme, aby príbuzní alebo iné blízke osoby mali počas návštev v našom zariadení vždy prekryté horné dýchacie cesty. V prípade akýchkoľvek respiračných ťažkosti (nádcha, teplota, bolesť hrdla, hlavy, a pod.) žiadame príbuzných, aby naše zariadenie nenavštevovali.

Ak sa príbuzní prijímateľov sociálnych služieb rozhodnú vziať svojich blízkych na pobyt v domácom prostredí, prosíme aby rešpektovali určité zásady v rámci dodržiavania epidemiologických opatrení.

 

  1. Pri návrate z domáceho prostredia do zariadenia bude otestovaná osoba, ktorá doprevádza prijímateľa sociálnych služieb a taktiež bude otestovaný prijímateľ sociálnej služby.
  2. V prípade ak by sa u prijímateľa sociálnej služby vyskytol pozitívny výsledok na COVID – 19, po dohovore s príbuzným sa opäť vráti do domáceho prostredia, pokým sa nevylieči.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

PhDr. Jana Sotáková

riaditeľka ŽIVOT, n.o.

Najnovšie články

Kategória článkov