Blahoželáme prijímateľom sociálnych služieb v mesiaci  júl

Narodeniny:

                                          p. Musalová

                                          p. Hutníková

                                         sl. Bjalončíková

                                          p. Labudová

                                          p. Petrasová

                                         p. Sminčák


Meniny:

                              p. Harmanová

                              p. Kováč

                              p. Dobiasová

                              p. Smoleňová

                              p. Hutníková

                             p. Pašinská

Prajeme všetko, čo radosť vzbudí, prajeme lásku, čo spája ľudí...

                      

   

KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ OKIENKO

Dňa 6.,12.,19.,26.7.2021...............................Autogénny tréning

Dňa 6.7.2021........................Beseda - Sv. Cyril a Metod

Dňa 7.7.2021.............................................Deň čokolády

Dňa 8.7.2021.......................................Hodina reďkovky

Dňa 13.7.2021...................................Medzinárodný deň hlavolamov

Dňa 16.7.2021.........................................Pečenie koláča

Dňa 19.7.2021.............................................Športové hry

Dňa 27.7.2021...................................Návšteva knižnice v Sp. Starej Vsi

Dňa 30.7.2021.........................Beseda - Deň priateľstva

Dňa 30.7.2021...............................Spoločná oslava PSS

V pláne je aj posedenie pri guláši, ktoré sa zorganizuje podľa počasia

Iné činnosti

Dňa 7.,21.7.2021..........................................Svätá omša

Dňa 29.7.2021..............................Komunitné stretnutie

Fyzioterapia..........................Každý pondelok a štvrtok

Dňa 2.7.2021.....................................................Pedikúra

Zdravotná starostlivosť

Psychiatrická starostlivosť