Blahoželáme prijímateľom sociálnych služieb v mesiaci  Október

Narodeniny:

                                            p. Ján Gancarčík

                                            p. Eva Kovalčíková

                                            p. Anna Dobiasová

                                            p. Marián Nemčík

                                            p. Helena Demeková

Meniny:

                             p. František Štec

                             sl. Terézia Pechová ml.

                             sl. Terézia Pechová st.

Majte vždy zdravia celé hory, šťastia ako kvapiek v mori, lásky nech Vám toľko patrí, ako snehu majú Tatry.


KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ OKIENKO

Dňa 5.10.,12.10.,19.10.,26.10.2020......................... Autogénny tréning

6.10.2020................................................. Hodina ovocia

Dňa 7.10.2020.....Beseda - Október - Mesiac úcty k starším

Dňa 15.10.2020.......................................Pečenie koláča

Dňa 19.10. 2020 .......................... Opekačka s PSS v areáli zariadenia

Dňa19.10.2020........................Reminiscenčná terapia - Narodenie, krst

Dňa 30.10. 2020 ................... Komunitné stretnutie s PSS

Dňa 30.10.2020..........................Spoločná oslava s PSS

INÉ ČINNOSTI SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Október 2020 .................... Zdravotná ambulantná starostlivosť pre PSS

Október 2020 ................... Psychiatrická návštevná starostlivosť pre PSS

Október 2020 ........................ Kadernícke služby pre PSS

Október 2020 .................................. Pedikúra pre PSS