Blahoželáme prijímateľom sociálnych služieb v mesiaci  apríl

Narodeniny:

                                          p. Andrej Fábis


Meniny:

                            p. Irena Petrasová

                        

Nech Vás Pán Boh dlho živí pri sile a pri zdraví nech Vám padne k nohám šťastie zo slnečnej výšavy.


KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ OKIENKO


Dňa 8.,12.,19.,26.4.2021...............................Autogénny tréning

Dňa 8.4.2021.......................................Beseda - Apríl mesiac lesov

Dňa 13.4.2021.........................................Hodina banánu

Dňa16.4.2021......................Beseda - Deň pamiatok a sídel

Dňa 20.4.2021.........................................Pečenie koláča

Dňa 22.4.2021.....................Beseda- Svetový deň zeme

Dňa 27.4.2021................................Jarná údržba kvetov

Dňa 29.4.2021............................Beseda - Deň stromov

Dňa 30.4.2021...............................Spoločná oslava PSS