Blahoželáme prijímateľom sociálnych služieb v mesiaci  október

Narodeniny:

                                                   p. Gancarčík

                                                   p. Kovalčíková

                                                   p. Dobiasová

                                                   p. Nemčík

                                                   p. Demeková


Meniny:

                                  p. Štec

                                 sl. Pechová ml.

Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme vám k vašim sviatkom priať. Nech zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou vášho života.

                      

   

KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ OKIENKO

Dňa 4.,11.,18.,25.10.2021.........................Autogénny tréning

Dňa 4.10.2021.........................Beseda - Medzinárodný deň zvierat

Dňa 5.10.2021...................................Hodina jesenného ovocia

Dňa 10.10.2021...........................................Deň starých rodičov

Dňa 11.,12.10.2021........................Jesenné tvorenie s PSS

Dňa 15.10.2021....................................Deň bielej palice

Dňa 18.10.2021...............................Pamäťové cvičenia

Dňa 21.10.2021...........................Pečenie koláča s PSS

Dňa 25.10.2021.................................Premietanie filmu

Dňa 28.10.2021..........................Beseda - Svetový deň cievnych mozgových príhod

Dňa 29.10.2021.........................Spoločná oslava s PSS

Iné činnosti

Dňa 6.,20.10.2021.......................................Svätá omša

Dňa 29.10.2021............................Komunitné stretnutie

Fyzioterapia..........................Každý pondelok a štvrtok

Dňa14.,15.10.2021............................Kadernícke služby pre PSS

Zdravotná starostlivosť

Psychiatrická starostlivosť