Blahoželáme prijímateľom sociálnych služieb v mesiaci  december

Narodeniny:

                                           p. Leszkó Ján

                                           p. Božíková Valéria

                                           p. Gažík Zdenko


Meniny:

                              p. Cifrová Eva

                             Sl. Petrasová Eva

                             p. Kovalčíková Eva

                             p. Sminčák Štefan


Nech láska a šťastie sprevádza Vás svetom, nech Váš úsmev podobá sa kvetom, nech sa Vám splní každý sen, to k sviatkom Vám priať chceme len.


KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ OKIENKO


Dňa 4.12.2020..................Beseda - Sviatok sv.Barbory

Dňa 7.12.2020................................Beseda - sv.Mikuláš

Dňa 10.12.2020.......................Vianočná výzdoba s PSS

Dňa 14.12., 21.12.,28.12.2020..........Autogénny tréning

Dňa 14.12.2020.......... Reminiscenčná terapia - Zvyky na sv. Luciu

Dňa 14.12.,15.12. 2020..........Vianočné pozdravy

Dňa 17.12.2020 ...............Pečenie vianočných koláčov

Dňa 18.12.2020.....................Nácvik vianočných piesní

Dňa 23.12.2020..................Vianočné posedenie s PSS

Dňa 31.12.2020.........................Spoločná oslava s PSS