Apríl

1. 4. 2019: Spoločná oslava PSS

Dnes sme oslávili narodeniny a meniny februárových a marcových oslávencov pri spoločnej torte, na ktorej sme si s radosťou po obede pochutili. Zároveň sme zagratulovali p. Jánovi Mašlonkovi k narodeninám, ktoré oslávil cez víkend. Všetkým oslávencom želáme pevné zdravie, more lásky a hojnosť Božích milostí.

2. 4. 2019: Snoezelen hodina citrónov

Témou dnešnej snoezelen hodiny boli citróny. Vzhľadom k tomu, že prechodné obdobie medzi zimným a letným obdobím sa spája so zvýšenou chorobnosťou, zamerali sme sa hlavne na potrebu vit. C, ktorý sa okrem iných potravín nachádza v hojnom množstve práve v citrónoch. Dozvedeli sme sa o nich veľa zaujímavých faktov z histórie pestovania, využitia a prospešnosti pre ľudský organizmus. Pochutnali sme si na výbornom čaji s citrónom a niektorí i na samotnom citróne.

5. 4. 2019: Fyzioterapia

Trikrát do týždňa naše zariadenie navštevuje pani Alena Bednarčíková, ktorá jednotlivým klientom vykonáva fyzioterapeutické procedúry zamerané na konkrétny zdravotný problém. Veľká časť procedúr je zameraná na pohybovo - svalový aparát.

8. 4. 2019: Kreatívna tvorba - výroba veľkonočných pozdravov

Dnes sme sa po raňajšom komunitnom stretnutí, ktoré mávame každý mesiac, stretli pri kreatívnej činnosti - výrobe veľkonočných pohľadníc, ktorými chceme potešiť príbuzných a známych prijímateľov soc. služby, ako aj inštitúcie, s ktorými naše zariadenie prichádza do styku.

9. 4. 2019: Apríl - mesiac lesov

Apríl je na Slovensku tradične vnímaný ako mesiac lesov. Pri tejto príležitosti naše zariadenie navštívila pracovníčka PIENAP-u Ing. Margaréta Malatinová s pripravenou prednáškou na tému: Orol krikľavý. Pútavou formou prostredníctvom prezentácie, krátkych dokumentov a diskusie nám priblížila život a potrebu ochrany tohto vzácneho živočícha.

12. 4. 2019: Beseda: Deň narcisov

Včerajší Deň narcisov nás podnietil k besede o potrebe podpory ľudí chorých na rakovinu. Dozvedeli sme sa niekoľko faktov o onkologických ochoreniach, prečítali sme si inšpirujúci príbeh ženy s rakovinovým nádorom a porozprávali sa o tomto závažnom ochorení.

15. 4. 2019: Vystúpenie detí z MŠ; Spoločné pečenie s pss

Dnes k nám zavítali deti z tunajšej MŠ s pripraveným veľkonočným programom. Peknými pesničkami a básničkami obveselili všetkých prijímateľov sociálnej služby.

Keďže sa blížia veľkonočné sviatky, naplánovali sme si na dnešný deň spoločné pečenie lineckých koláčikov s veľkonočnými motívmi. Do pečenia sa zapojili viaceré prijímateľky, ale zastúpenie mali i prijímatelia mužského rodu. 😊 Popri pečení sme sa porozprávali o zvykoch a tradíciách spojených s pečením a všeobecne s veľkonočnými sviatkami v minulosti.

21. - 22. 4. 2019: Slávenie Veľkej noci

Veľkonočné sviatky sú kresťanmi považované za najväčšie v roku a ich posolstvo je významné pre každého veriaceho. V našom zariadení sa kladie veľký dôraz na napĺňanie duchovných potrieb prijímateľov sociálnej služby, preto sme našim prijímateľom umožnili duchovne sa pripraviť a sláviť tieto významné sviatky - od svätej spovede, cez posvätenie pokrmov, až po slávenie slávnostnej svätej omše v zariadení. Nechýbali ani tradície, ako veľkonočná pondelková oblievačka, keď naši muži popolievali žienky v zariadení. 😊

Gratulácie PSS

V apríli oslavuje viacero prijímateľov soc. služby narodeniny, či meniny. Pani Irena Petrasová oslávila svoje meniny, pán Jozef Karas a pán Matej Bjalončík narodeniny a pán Andrej Fabis okrúhle jubileum. K týmto ich sviatkom sme im poblahoželali všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, životnej pohody, lásky a Božieho požehnania.

29. 4. 2019: Reminiscenčná terapia - práce na poli v jarnom období

Jarné dni v minulosti na vidieku predstavovali začiatok sezónnych prác na poli. Deň svätého Marka (25. apríl) sa považoval za veľký sviatok, ktorý bol spojený s procesiami posviacania obilia a prosbami za dobrú úrodu. O tradíciách spojených s týmto sviatkom a o prácach na poli, ako je siatie obilnín a zeleniny, sadenie zemiakov či iných plodín, sme sa spoločne porozprávali s našimi prijímateľmi v priestoroch jedálne zariadenia. Jednotlivé úkony jarných prác sme si pripomenuli i názornými ukážkami.