August

2. 8. 2018

Zablahoželali sme p. Lýdii Godušovej, ktorá oslávila hneď na začiatku augusta svoje narodeniny. Želáme jej všetko najlepšie.

6. 8. 2018

Na dnešný deň sme si naplánovali posedenie v spoločenskej miestnosti s našimi prijímateľmi, ktoré sme spojili s hrou na gitare a spievaním piesní. Mnohí sa zapojili do spevu ak počuli známu melódiu alebo sa len nechali unášať tónmi piesne. Cez víkend mala narodeniny naša oslávenkyňa pani Mária Vaxmanská, preto jej v pondelok zablahoželala pani riaditeľka spolu s ostatnými zamestnancami a prijímateľmi soc. služby.

7. 8. 2018

Krásne slnečné dopoludnie sme využili na krátku vychádzku mimo areálu zariadenia ŽIVOT n.o. Všetci účastníci prechádzky si posedeli na lavičke pri studni a napili sa čerstvej osviežujúcej vody z prameňa. Takto posilnení a ochladení sme sa vrátili späť do zariadenia a trávili sme chvíle v tieni altánku.

8.8. 2018

Dnes sme si pripravili pre seniorov snoezelen hodinu - o nektarinkách. Mali možnosť dozvedieť sa niečo o tomto ovocí, pričom využívali svoje zmysly, aby ho mohli bližšie spoznávať. Ukázali sme si aký je rozdiel medzi broskyňou a nektarinkou, prijímatelia si mohli ovocie chytiť do ruky, ovoniavať ho a dokonca aj ochutnávať, aby bolo zapojené ich zmyslové vnímanie v čo najväčšom rozsahu. Aktívne sa zhovárali medzi sebou a spokojne si pochutnávali na tejto sladkej pochúťke.

9. 8. 2018

Opäť sme využili krásne počasie a vybrali sme sa s našimi prijímateľmi sociálnej služby na vychádzku, v okolí nášho zariadenia. Keďže bolo veľmi horúco, dopriali sme si malé osvieženie vo forme čokoládových nanukov, ktoré majú všetci veľmi radi a vždy sa na nich tešia.

13. 8. 2018

V pondelok náš prijímateľ pán Ľubomír Klikáč oslávil svoje meniny. Ku gratulácii pani riaditeľky sa pridali aj prijímatelia sociálnej služby a ostatní zamestnanci.

14. 8. 2018

V rámci iných činností mali dnes prijímatelia sociálnej služby zabezpečené kadernícke služby zamerané na úpravu vlasov podľa potrieb a požiadaviek jednotlivcov. Dopoludnia sa uskutočnila aj beseda o nadchádzajúcom sviatku Nanebovzatia Panny Márie, kedy si všetci pospomínali na zvyky a tradície spojené s týmto sviatkom.

15.8. 2018

V stredu naša slečna Terka Pechová oslávila svoje narodeniny. Osobne jej zablahoželala pani riaditeľka aj prijímatelia soc. služby spolu s ostatnými zamestnancami. Na spríjemnenie nepriaznivého počasia sme si popoludní spoločne zaspievali ľudové piesne s našou pracovnou terapeutkou. Všetci mali dobrú náladu aj napriek daždivému počasiu.

16. 8. 2018

Dnešné ráno sme ako obyčajne začali rannou rozcvičkou s našimi prijímateľmi. Popoludní sme si naplánovali spoločnú opekačku, ktorej sa zúčastnili takmer všetci prijímatelia. Pán Lazišťan zabezpečil pečenie klobás a ďalší zamestnanci sa starali o prípravu pokrmu do nádob. K zábave nám prispel aj pán Andrej Fabis, ktorý doniesol na terasu audio zostavu a pustil nám hudbu v ľudovej nôte. Podaktorí si aj zaspievali alebo sa vykrúcali do rytmu hudby. Prijímateľom veľmi chutili opekané klobásky a s radosťou trávili pekné chvíle na terase v spoločnosti ostatných. Všetci sme boli spokojní, že nám vyšlo príjemné počasie aj napriek nepriaznivým predpovediam..

20. 8. 2018: Gratulácie

Dnes sme poblahoželali všetkým Helenkám, Elenkám a Lýdiám z radov prijímateliek i zamestnankýň, ktoré oslávili cez víkend meniny.

23. 8. 2018. Výlet do Červeného Kláštora

Dnes sme navštívili Kláštor kartuziánov v zamagurskej obci Červený Kláštor, zasadený do prekrásnej prírodnej scenérie Pienin. V kláštore sme sa bližšie oboznámili s históriou tejto národnej kultúrnej pamiatky i so životom a pôsobením reholí v tunajšom regióne. Po prehliadke kláštora sme strávili príjemné chvíle pri rieke Dunajec. Do zariadenia sme sa vrátili obohatení o nové poznatky a zážitky.

24. 8. 2018: Gratulácia

Prijímateľke Elene Pisarčíkovej sme poblahoželali k narodeninám. K jej sviatku sme jej popriali hlavne veľa zdravíčka, lásky a Božieho požehnania.

28. 8. 2018: Beseda k SNP

Pri príležitosti nadchádzajúceho sviatku osláv 74. výročia SNP sme sa s prijímateľmi soc. služby stretli v jedálni zariadenia na besede venovanej tejto téme. Pripomenuli sme si historické fakty o tejto významnej udalosti slovenských dejín. Do diskusie sa zapojili najmä staršie ročníky z radov prijímateľov, ktorí si ešte pamätajú udalosti spojené s SNP. Vypočuli sme si vzácne príspevky so zážitkami z tohto obdobia vnímané detskými očami či optikou mladého človeka.

30. 8. 2018 : Gratulácia a oslava PSS

Dnes sme zablahoželali sl. Terézii Pechovej ml. k jej včerajším narodeninám a zároveň sme sa spoločne s augustovými oslávencami odfotografovali pri spoločnej torte, na ktorej sme si poobede pochutili.