Cenník

CENNÍK  PLATNÝ OD 1.3.2022

za poskytované sociálne služby v Domove sociálnych služieb a Špecialializovanom zariadení v zmylse zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

 1. Platba za odborné činnosti:

 

 • Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

 

 • Stupeň V –  2,00 , – eur/deň
 • Stupeň VI – 2,50 , –eur/deň

 

 1. Platba za obslužné činnosti:

 

 • Ubytovanie:

 

Ubytovanie v bunke s dvoma dvojlôžkovými izbami – 4,50 ,- eur/deň

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe – 5,00 ,- eur/deň

 

 • Stravovanie:

 

racionálna / šetriaca strava:                                   9,50 ,- eur/deň

 

Raňajky:                                                            2,20 ,- eur/deň

Desiata:                                                             0,60 ,- eur/deň

Obed:                                                                 3,50 ,- eur/deň

Olovrant:                                                           0,80, – eur/deň

Večera:                                                              2,40 ,- eur/deň

 

Diabetická  strava:                                                       10,00 ,- eur/deň

 

Raňajky:                                                             2,20 ,- eur/deň

Desiata:                                                             0,60 ,- eur/deň

Obed:                                                                 3,50 ,- eur/deň

Olovrant:                                                           0,80 ,- eur/deň

Večera:                                                              2,40 ,- eur/deň

Druhá večera:                                                  0,50 ,- eur/deň

 

 • Upratovanie:                                0,40 ,- eur/deň

 

 • Pranie:                                           0,50 ,- eur/deň

 

 • Žehlenie, údržba bielizne a šatstva: 0,10 ,- eur/deň

 

 

Celková úhrada za deň a mesiac je:

 

 • Pri V stupni odkázanosti:

 

 • Dvojlôžková izba – racionálna / šetriaca strava:                 17,50 ,- eur/deň

490 ,- eur/28 dní;      507,50 , – eur/29 dní;    525 ,- eur/30 dní;            542,50 ,- eur/31 dní

 

 • Dvojlôžková izba – diabetická strava:                 18,00 ,- eur/deň

504 ,- eur/28 dní;      522 ,- eur/29 dní;            540 ,- eur/30 dní;            558 ,- eur/31 dní

 

 • Ubytovacia bunka s dvoma dvojlôžkovými izbami

racionálna / šetriaca strava:                                                                               17,00 ,- eur/deň

476 ,- eur/28 dní;      493 ,- eur/29deň;            510 ,- eur/30 deň;           527 ,- eur/31 deň                           

 

 • Ubytovacia bunka s dvoma dvojlôžkovými izbami

diabetická strava:                                                                                                    17,50 ,- eur/deň

490 ,- eur/28 dní;      507,50 ,- eur/d29 dní;   525 ,- eur/30 dní;            542,50 ,- eur/31 dní

 

 

 • Pri VI stupni odkázanosti:

 

 • Dvojlôžková izba – racionálna / šetriaca strava:                 18,00 ,- eur/deň

504 ,- eur/28 dní;      522 ,- eur/29 dní;            540, – eur/30 dní;            558 ,- eur/31 dní

 

 • Dvojlôžková izba – diabetická strava:                 18,50 ,- eur/deň

518 ,- eur/28 dní;      536,50  ,- eur/29 dní;    555 ,- eur/30 dní;            573,50 ,- eur/31 dní

 

 • Ubytovacia bunka s dvoma dvojlôžkovými izbami

racionálna / šetriaca strava:                                                                               17,50 ,- eur/deň

490 ,- eur/28 dní;      507,50 ,- eur/29dní;     525 ,- eur/30 dní;           542,50 ,- eur/31 dní                    

 

 • Ubytovacia bunka s dvoma dvojlôžkovými izbami

diabetická strava:                                                                                                    17,50 ,- eur/deň

504 ,- eur/28 dní;      522 ,- eur/d29 dní;         540 ,- eur/30 dní;            558 ,- eur/31 dní

 

 

Tento cenník platí od 01.03.2022

 

V Spišských Hanušovciach, dňa 21.01.2022

 

Vypracovala: Ing. Marcela Vrábeľová

 

Schválila: Vlasta Morozová

Predsedbíčka SR ŽIVOT, n.o.