COVID-19

Semafor COVID-19 pobytové služby

Pandemický plán

Usmernenie k práci na karanténnom oddelení ŽIVOT, n.o. DSS a ŠZ

Príloha č. 3 Krokovnik-ŽIVOT, n.o.

Zabezpečenie ochrany klientov dss a šz a personálu po 1.vlne pandémie

Usmernenie k príprave na 2.vlnu

Návrat -presun -prijímanie klientov do zss

Vychádzky - uvoľnenie

Návštevy - uvoľnenie

Plán uvoľňovania opatrení

Usmernenie hlavného hygienika SR

Oznam príbuzní

Zápisnica o epidemiologickom vyšetrovaní