COVID-19

Pandemický plán

Realizačná fáza krokovník

Krízový štáb zamestnancov

Zabezpečenie ochrany klientov dss a šz a personálu po 1.vlne pandémie

Usmernenie k príprave na 2.vlnu

Návrat -presun -prijímanie klientov do zss

Vychádzky - uvoľnenie

Návštevy - uvoľnenie

Plán uvoľňovania opatrení

Usmernenie hlavného hygienika SR

Oznam príbuzní