Darovať 2 % z dane môžete aj našej organizácii

Údaje potrebné na poukázanie 2% :

IČO: 37886941

Právna forma: nezisková organizácia

Obchodné meno/názov/: ŽIVOT, n.o.

Ulica: Spišské Hanušovce

Súpisné číslo: 176

PSČ: 059 04

Okres: Kežmarok

IBAN: SK83 5600 0000 0061 1946 0001

Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.

ĎAKUJEME VÁM

DARUJTE 2%