December

2. - 3. 12. 2019: Pečenie a zdobenie vianočného pečiva

V mesiaci december slávime vianočné sviatky, na ktoré sa v našom zariadení začíname pripravovať už začiatkom mesiaca. Spolu s prijímateľmi sme piekli vianočné pečivo - linecké koláčiky a medovníčky. Medovníčky sme ozdobovali "snehovou polevou". Popri týchto činnostiach sme sa porozprávali o tradičnom pečení v minulosti.

Gratulácia

V tomto týždni oslávila svoje narodeniny prijímateľka soc. služby - p. Valéria Božíková. Poblahoželali sme jej všetko najlepšie, hlavne veľa Božieho požehnania, zdravíčka a lásky. 😊

6. 12. 2019: Sviatok sv. Mikuláša

Ako každý rok, aj tentokrát sme v našom zariadení spoločne oslávili sviatok sv. Mikuláša. Už v priebehu týždňa sme ozdobili stromček v jedálni vianočnými dekoráciami, aby sme umocnili atmosféru tohto sviatku. Na deň sv. Mikuláša nás navštívili deti z tunajšej MŠ s mikulášskym programom, ktorým nám spríjemnili tento krásny sviatok. Po vystúpení nás navštívil "Mikuláš", ktorý nám porozdával balíčky so sladkými dobrotami a popritom roznášal veselú náladu.😊

9. - 10. 12. 2019: Výroba vianočných pozdravov

Jednou z obľúbených kreatívnych činností našich prijímateľov soc. služby je už tradičná, vlastnoručná výroba vianočných pozdravov, určených pre príbuzných prijímateľov ako aj pre rôzne inštitúcie, organizácie, spolupracujúce s našim zariadením. Do kreatívnej tvorby sme vložili kúsok seba, aby sme takýmto spôsobom potešili srdcia všetkých, ktorým bude pozdrav doručený. 😊

16. 12. 2019: Komunitné stretnutie

Dnes sme sa po mesiaci stretli v priestoroch jedálne zariadenia na spoločnom komunitnom stretnutí. Okrem iného sme sa oboznámili s programom na najbližšie obdobie v súvislosti s nastávajúcimi vianočnými sviatkami.

Spievanie vianočných kolied

Atmosféru v duchu očakávania Vianoc v zariadení vytvárame počúvaním vianočných piesní, hlavne kolied a taktiež ich spoločným spievaním v sprievode hrania na hudobné nástroje. Do tejto aktivity sa s radosťou zapájajú viacerí prijímatelia soc. služby. 😊

19. 12. 2019: Vianočný koncert detí zo ZUŠ

Predvianočný čas sa nám mnohým spája s adventnými koncertami, na ktorých odznievajú predovšetkým vianočné koledy. Dnes nás navštívili deti z tunajšej ZUŠ s vianočným koncertom. Hrou na rôzne hudobné nástroje a krásnym spevom nám vyčarili úsmevy na perách a skrášlili chvíle očakávania najkrajších sviatkov v roku. 😊

20. 12. 2019: Koledníci z FS Furmanček

Stáva sa už tradíciou, že k nám každoročne pred Vianocami zavítajú deti z folklórneho súboru Furmanček z Malej a Veľkej Frankovej, aby nám zavinšovali a zaspievali v duchu ľudovej tradície v miestnom goralskom nárečí. Pre našich prijímateľov má ľudový folklór hlboký význam z hľadiska udržiavania tradícií a zvykov a mnohým vyvoláva spomienky na prežívanie sviatkov v detstve a mladosti. 😊

23. 12. 2019: Koledníci s Betlehemom

Dnes naše zariadenie navštívili tunajšie deti - koledníci s malým Betlehemom, ktoré nás potešili betlehemskou hrou a vinšovaním. Tradičným spôsobom nám priblížili udalosti spojené s narodením Ježiša Krista. 😊

24. 12. 2019: Štedrý deň v zariadení

Vianoce sa v kresťanských krajinách považujú za najkrajšie sviatky v roku. Našim prijímateľom sa každoročne snažíme čo najviac spríjemniť tieto sviatočné chvíle. Slávenie štedrého dňa sme začali v popoludňajších hodinách slúžením vianočnej svätej omše, na ktorej odzneli piesne za sprievodu hudby v podaní miestneho mužského spevokolu. Nasledovala spoločná štedrá večera s pánom farárom, po ktorej sme si porozdávali darčeky spod vianočného stromčeka. Štedrý večer sme ukončili kultúrnym programom - spoločným spevom vianočných kolied za sprievodu hry na gitaru a vianočným vinšovaním. 😊

Gratulácie

Počas Vianoc oslavujú niektorí prijímatelia soc. služby meniny. K ich sviatkom sme pogratulovali sl. Eve Cifrovej, sl. Eve Petrasovej, p. Eve Kovalčíkovej a p. Štefanovi Sminčákovi. Popriali sme im všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania. 😊

31. 12. 2019: Spoločná oslava

Dnes sme sa stretli v priestoroch jedálne zariadenia na spoločnej oslave novembrových a decembrových narodeninových a meninových oslávencov z radov prijímateľov. Pochutnali sme si na tvarohovo - ovocnej torte. 😊