December

3. 12. 2018: Vianočné zdobenie

Po prvej adventnej nedeli začíname čoraz viac vnímať, že sa pomaly blížia Vianoce a Mikuláš je už za dverami. Začali sme teda so zdobením priestorov zariadenia vianočnými dekoráciami. Tešili sme sa hlavne z ozdobeného stromčeka. 😊

4. 12. 2018: Gratulácia

Dnes oslavuje narodeniny p. Valéria Božíková. Poblahoželali sme jej k jej sviatku všetko najlepšie, hlavne veľa zdravíčka, lásky a Božieho požehnania.

5. 12. 2018: Výroba vianočných pozdravov

Ako každý rok, aj tento sa chystáme potešiť vlastnoručne vyrobenými pozdravmi našich blízkych, priateľov a všetkých, ktorí prichádzajú do pravidelného kontaktu so zariadením. Pri tejto kreatívnej činnosti sme si precvičili zručnosť prstov a tiež upevnili sociálne kontakty rozprávaním sa o prežívaní vianočného obdobia v živote každého zúčastneného prijímateľa soc. služby.

6. 12. 2018: Slávenie Mikuláša v zariadení

Dnešný sviatok Mikuláša bol pestrý na kultúrno - spoločenské podujatia v našom zariadení. Doobeda nás navštívili deti z tunajšej MŠ s mikulášskym vystúpením. Svojimi básničkami a pesničkami vyčarili úsmevy na našich tvárach a nakoniec nás obdarili milými vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Po skončení programu nás čakalo ešte jedno prekvapenie - "Mikuláš" s nachystanými balíčkami. Čakanie na "Mikuláša" sme si skrátili krátkou besedou s prvkami reminiscenčnej terapie o tejto historickej osobnosti a o prežívaní tohto sviatku prijímateľmi soc. služby v minulosti. Očakávaný "Mikuláš k nám naozaj zavítal a potešil nás nielen balíčkami ale aj pekným a vtipným slovom. 😊

10. - 13. 12. 2018: Vianočné pečenie

K tradíciám v našom zariadení, spojených s blížiacimi sa vianočnými sviatkami, patrí spoločné pečenie vianočného pečiva. Počas tohto týždňa sme spolu napiekli linecké koláčiky a medovníčky, ktoré sme ozdobili cukrovou polevou. Popritom sme sa porozprávali o nadchádzajúcich vianočných sviatkoch, o tradíciách s nimi spojených a taktiež sme počúvali a zaspievali si vianočné koledy. V hojnom počte sa tejto aktivity zúčastnili aj imobilní klienti.

13. 12. 2018: Gratulácia

Dnes oslavuje meniny p. Lucia Šmijovská. Poblahoželali sme jej k jej sviatku všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania.

19. 12. 2018  ZUŠ
Dnes do nášho zariadenia zavítali deti zo ZUŠ a pre prijímateľov sociálnej služby pripravili s pedagógmi nádherné vianočné vystúpenie. Špeciálne si pripravili jednu krásnu vianočnú pieseň v goralskom nárečí, pri ktorej nejednému rodákovi zo Zamaguria vyhŕkli slzy do očí. Večer našim prijímateľom ešte prišli zavinšovať aj deti z Malej a Veľkej Frankovej. Niektoré mali oblečené tradičné goralské kroje.

Dňa 20.12.2018 - sa v priestoroch neziskovej organizácie ŽIVOT uskutočnilo spoločné stretnutie s členmi medzinárodnej organizácie KIWANIS pánom Ladislavom Hrivkom a pánom Jozefom Marhefkom, za účelom odovzdania sponzorských darov pre prijímateľov sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení vo forme hygienických potrieb a pre zamestnancov neziskovej organizácie formou milého prezentu.

Táto medzinárodná organizácia pôsobí vo viac ako 80 krajinách na celom svete a presadzuje a podporuje rovnoprávnosť, spravodlivosť a toleranciu na verejnoprospešných humanitárnych a dobročinných akciách, v ktorých presadzuje svoje poslanie" Slúžiť deťom sveta".

V mene neziskovej organizácie ŽIVOT pani riaditeľka poďakovala členom KC Poprad -Tatry za ich návštevu, ktorí sú u nás srdečne vítaní vždy keď bude príležitosť.

24. 12. 2018: Štedrý deň v zariadení

Slávenie vianočných sviatkov začína v zariadení v poobedňajších hodinách na štedrý deň slávnostnou vianočnou sv. omšou. Tohtoročná sv. omša, tak ako minulý rok, bola obohatená o spev a hudbu v podaní miestneho mužského spevokolu. Nasledovala spoločná štedrá večera, na ktorej sme si tradične pochutnali na hubovej polievke, rybe a zemiakovom šaláte. Po večeri sme si porozdávali darčeky spod vianočného stromčeka a poblahoželali dnešným meninovým oslávenkyniam. Štedrý večer sme ukončili kultúrnym programom - spoločným spevom vianočných kolied a vinšovaním k Vianociam.

27. 12. 2018: Beseda s prvkami reminiscencie zameraná na tradície vianočných sviatkov

Na dnešnej besede sme si prečítali o tradíciách a zvykoch počas vianočných sviatkov z oblasti severného a východného Slovenska. Prijímatelia si zaspomínali na svoje detstvo, aké mali zvyky, aké darčeky dostali, keď boli deti, čo zvyčajne robili na štedrý deň a počas ďalších vianočných dní. Pri spomienkach na Vianoce sa všetci usmievali a niektorým sa aj "zarosili" oči...

Gratulácie pss: Prijímateľom, ktorí svoje meniny a narodeniny oslávili počas vianočných sviatkov, prípadne ich strávili v rodinnom prostredí, sme dodatočne pogratulovali k ich sviatkom a popriali im všetko najlepšie. 😊

28. 12. 2018: Ergoterapia - navíjanie priadze

Povianočné obdobie sme vyplnili ergoterapeutickou činnosťou - navíjaním priadze na klbká, ktorá bude použitá na tkanie kobercov na krosnách. Teší nás, že sa do tejto spoločnej činnosti zapojili prijímatelia vo veľkom počte.