December

1.12.2020 - vianočná výzdoba zariadenia
Mesiac december je mesiacom, na ktorý sa aj v našom zariadení pripravujeme vianočnou výzdobou zariadenia. V jedálni a vestibule stoja vianočné stromčeky, okná, dvere a balkón sú vyzdobené rôznymi ozdobami a nechýba ani vianočné osvetlenie, ktoré dopĺňa očakávanie sviatkov.

6.12.2020 - sviatok sv. Mikuláša

Na sviatok sv. Mikuláša sa tešia nielen deti ,ale i dospelí. V tomto čase sa úlohy Mikuláša a jeho spoločníkov zhostili zamestnankyne zariadenia a postupne obišli všetkých prijímateľov, ktorým odovzdali aj bohaté mikulášske balíčky.

7.12.2020 Beseda o sv. Mikulášovi
Osoba sv. Mikuláša je opradená mnohými tajomstvami a je magická a zaujímavá i v dnešných časoch. Ako to naozaj bolo so sv, Mikulášom sa jednotliví prijímatelia dozvedeli na besede o tomto svätcovi, ktorú im odprezentovali pracovné terapeutky Simonka a Mirka.

14.12.2020 - Tradičné zvyky na sviatok sv. Lucie
V kalendári je 13. december sviatkom sv. Lucie. Tento magický dátum v minulosti sprevádzali rôzne zvyky, tradície a obyčaje. Je opradený viacerými legendami, s ktorými sa naši prijímatelia oboznámili na besede o tejto svätici s ktorej sviatkom sa spájajú i rôzne pestvá vykonávané v minulosti na dedinách

14.12-15.12.2020 - Tvorba vianočných pozdravov
V našom zariadení máme pekný každoročný zvyk tvorby vianočných pozdravov, ktorými potešíme aj iné zariadenia, ale najmä príbuzných našich prijímateľov. Na tvorbe pozdravov sa podieľajú prijímatelia spolu s pracovnými terapeutkami

17.12.2020 - Pečieme vianočné koláčiky
Pečenie rôznych koláčikov patrí k sláveniu vianočných sviatkov a aj v našom zariadení sa prijímatelia podieľajú na tejto obľúbenej činnosti. Pečieme medovníky, ktoré si aj sami zdobia linecké koláčiky, ktoré sú veľmi obľúbené

24.12.2020 - Vianočná večera
Tohtoročné vianočné sviatky slávime v obmedzenom režime bez vianočnej bohoslužby, ktorú prijímatelia sledovali prostredníctvom televízie. Atmosféru Vianoc sa zamestnanci zariadenia snažili spríjemniť vianočnou hudbou, slávnostnou večerou a bohatou vianočnou nádielkou, ktorá čakala prijímateľov pod vianočným stromčekom.

31.12.2020 Spoločná oslava prijímateľov v mesiaci december
Vždy na konci mesiaca sa koná spoločná oslava prijímateľov daného mesiaca a tak to bolo aj v mesiaci december, kedy si svoj sviatok oslávili títo prijímatelia - pán Ján Leszko, pani Valéria Božíková, Slečna Eva Cifrová, Slečna Eva Petrasová, pani Eva Kovalčíková, pán Śefan Sminčák a pán Zdenko Gažík. Všetkým oslávencom blahoželáme a prajeme všetko najlepšie. Pre všetkých bola pripravená aj sladká dobrota vo forme torty