Evidencia PSS DSS


Zúčtovanie FP - viac druhov sociálnej služby DSS a ŠZ za III. štvrťrok

Evidencia neobsadených dní DSS za  III. štvrťrok 2018

Evidencia prijimateľov DSS za III. štvrťrok 2018

Evidencia zamestnancov DSS za III. štvrťrok 2018

Zúčtovanie FP druh sociálnej služby DSS za III. štvrťrok 2018

Zúčtovanie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby na 2. štvrťrok 2018 - DSS

Zúčtovanie FP druh sociálnej služby DSS

Evidencia prijímateľov sociálnej služby za 2. štvrťrok 2018 - DSS

Evidencia neobsadených miest za 2. štvrťrok 2018 - DSS

Evidencia zamestnancov DSS za II. štvrťrok 2018

Evidencia neobsadených dní DSS - I. štrťrok

Evidencia prijimateľov DSS za január, február, marec 2018

Evidencia zamestnancov za I. štvrťrok 2018