Evidencia PSS ŠZ

Evidencia neobsadených dní ŠZ - III. štvrťrok

Evidencia prijimateľov ŠZ za III.štvrťrok 2018

Evidencia zamestnancov ŠZ za III. štvrťrok 2018

Zúčtovanie FP druh sociálnej služby ŠZ za III. štvrťrok 2018

Zúčtovanie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby na 2. štvrťrok 2018 - ŠZ

Zúčtovanie FP druh sociálnej služby ŠZ

Evidencia prijímateľov sociálnej služby za 2. štvrťrok 2018 - ŠZ

Evidencia neobsadených miest za 2. štvrťrok 2018 - ŠZ

Evidencia zamestnancov ŠZ za II. štvrťrok 2018

Evidencia neobsadených dní ŠZ - I. štrťrok

Evidencia prijimateľov ŠZ za január, február, marec 2018

Evidenciu zamestnancov v ŠZ za I. štvrťrok 2018