Február

2. 2. 2018 - beseda s prijímateľmi sociálnej služby na tému - Hromnice a ich význam v živote ľudí

5. 2. 2018 - pani Helenka Birčáková pri tkaní kobercov na krosnách v zariadení

5. 2. 2018 - naše šikovné žienky upratujú snoezelen v rámci pracovnej terapie

6. 2. 2018 - relax v snoezeleni spojený s čítaním vybranej literatúry

7. 2. 2017 - hry s loptou zamerané na precvičovanie pozornosti a vnímania prijímateľov sociálnej služby

8. 2. 2018 - hodina jablka, jeho význam v stravovaní človeka

9. 2. 2018 - upratovanie jedálne v rámci pracovnej terapie

9. 2. 2018 - starostlivosť o kvety v zariadení v rámci pracovnej terapie

12. 2. 2012 - spoločne pečieme koláčik na fašiangové popoludnie

13. 2. 2018 - Fašiangové popoludnie pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení

14. 2. 2018 - pán Valent Kačmarčík slávi svoje meniny

14. 2. 207 - popolcová streda - bohoslužba v zariadení pre prijímateľov sociálnych služieb

15. 2. 2018 - beseda na tému - pôst v živote človeka

19. 2. 2018 - slečna Vlasta Nemčíková oslávila svoje narodeniny, gratulujeme

19. 2-. 2018 - biblioterapia pre prijímateľov sociálnej služby

19. 2. 2018 - poobedňajší relax prijímateľov sociálnej služby

22. 2. 2018 - exkurzia na PD - Zamagurie v Spišských Hanušovciach

23. 2. 2018 - Slečna Eva Petrasová oslávila v kruhu prijímateľov sociálnej služby narodeniny

26. 2. 2018- gratulujeme k meninám pánovi Matejovi Bjalončíkovi, ktoré oslávil v sobotu 24. 2. 2018 a želáme všetko najlepšie

26. 2. 2018 - relax v snoezeleni spojený s počúvaním goralskej rozprávky

27. 2. 2018 - zúčastnili sme sa na kreatívnej dielni, ktorú usporiadalo Mestské kultúrne stredisko v Spišskej Starej Vsi

28. 2. 2018 - spoločná oslava narodeninových a meninových oslávencov z mesiaca február

28. 2. 2018 - bohoslužba pre prijímateľov sociálnej služby v priestoroch jedálne zariadenia