Február

4. 2. 2019: Beseda: Hromnice

Dnes sme sa stretli v priestoroch jedálne na besede venovanej sviatku Hromníc. Prečítali sme si fakty o pôvode vzniku tohto sviatku, od pohanských rituálov až po kresťanskú tradíciu a porozprávali sa o zvykoch a pranostikách spojených s týmto sviatkom.

6. 2. 2019: Reminiscenčná terapia: Krst

Témou dnešnej reminiscenčnej terapie sa stalo obdobie, ktoré ako prvé v životnej ceste každého človeka predstavuje a zvlášť v minulosti znamenalo významnú udalosť, a to: narodenie a krst. Pospomínali a porozprávali sme sa o udalostiach spojených s narodením dieťaťa - ako prebiehalo tehotenstvo žien v minulosti, predovšetkým vo vidieckom prostredí, akým obradom, zvykom a úkonom sa museli ženy podriadiť pred pôrodom, v akých podmienkach rodili, aké boli prvé chvíle a dni novorodeniatok a ich matiek, aké zvyky a tradície boli spojené s krstom dieťaťa a ako prebiehali krstiny. Do spomínania sa s radosťou zapojili všetci prítomní prijímatelia, s úsmevom a nežnosťou si podávali bábu zabalenú v tradičnej perinke a so záujmom si prezerali drevenú kolísku stojacu uprostred miestnosti. Pozitívne reakcie klientov nás utvrdili v tom, aby sme v reminiscenčných terapiách, podľa jednotlivých životných cyklov, naďalej pokračovali.

7. 2. 2019: Canisterapia

Po dlhšej dobe k nám zavítala pani canisterapeutka so svojím psíkom Kimi, ktorý obveselil všetkých naokolo. Kreatívnymi hrami, dotykmi a pohladením boli prijímatelia vnesení do príjemného terapeutického pôsobenia.

11. 2. 2019: Gratulácia

Dnes sme pogratulovali p. Zdenkovi Gažikovi a p. Olinke Harmanovej, k meninám a narodeninám, ktoré oslávili cez víkend. Popriali sme im všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania.

12. 2. 2019: Gratulácia

Dnes oslavuje narodeniny p. Katarína Cveková. Poblahoželali sme jej všetko najlepšie, veľa zdravíčka, pohody a spokojnosti.

14. 2. 2019: Pečenie valentínskeho koláča a valentínska hodina ruží

Dnes máme v kalendári sviatok sv. Valentína a preto sme sa rozhodli tento sviatok spoločne osláviť. Doobeda sme si upiekli valentínsky koláč, popri pečení ktorého sme si zaspomínali na pečenie v minulosti a spoločne si zaspievali ľudové pesničky. Poobede sme sa stretli v priestoroch jedálne na valentínskej snoezelen hodine ruží. Prečítali sme si legendu o živote sv. Valentína, o jeho odkaze lásky a tiež sa porozprávali o jeho obľúbených kvetoch - o ružiach, ktoré sa často darúvajú práve na sviatok sv. Valentína. Túto aktivitu sme si spríjemnili vôňou živých ruží i "ružovej kozmetiky" a nakoniec sme si pochutnali na valentínskych koláčoch. 😊

19.2. 2019 : Gratulácia

Dnes sme pogratulovali k meninám a zároveň aj k narodeninám slečne Vlaste Nemčíkovej. V mene všetkých zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby jej prajeme len všetko najlepšie!

21. 2. 2019 : Beseda pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka

V dnešný deň sa celosvetovo slávi Medzinárodný deň materinského jazyka a preto sme sa pri tejto príležitosti spoločne stretli s prijímateľmi sociálnej služby aby sme si pripomenuli dôležitosť a hodnotu vlastného materinského jazyka.Pozhovárali sme sa o vývine jazyka na Slovensku od príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda až po súčasnosť. Na záver besedy sme si precvičili vybrané slová , slovné druhy a jednoduché gramatické cvičenia, do ktorých sa aktívne zapájali viacerí prijímatelia sociálnej služby.

25. 2. 2019: Komunita s PSS; Gratulácie

Po mesiaci sa v našom zariadení konalo komunitné stretnutie s PSS. Hlavná pojednávaná téma sa týkala stravovania, konkrétne možnosti výberu z dvoch druhov jedál na obed v určený deň. V jedálnom lístku bude v ponuke mäsité i bezmäsité jedlo. Vítané sú všetky podnety, návrhy či pripomienky.

Dnes sme pogratulovali p. Matejovi Bjalončíkovi k meninám a sl. Eve Petrasovej k narodeninám, ktoré oslávili cez víkend. Popriali sme im všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania.

27. 2. 2019: Fašiangové popoludnie - karneval

Keďže sa nám pomaly končí fašiangové obdobie, rozhodli sme sa v zariadení usporiadať fašiangové popoludnie spojené s karnevalom. Prichystali sme si karnevalové masky, niektoré sme vlastnoručne vyrobili a ozdobili sme jedáleň zariadenia, kde sa konal karneval. Po úvodnej prezentácii masiek sa začala naozajstná zábava spojená s hudbou a tancom. Na radosť nás všetkých sa do tanca zapojili takmer všetci prijímatelia soc. služby. Tancovačka sa pre veľký záujem "natiahla" do neskorých popoludňajších hodín. Prijímateľom sa táto aktivita veľmi páčila, mala pozitívne ohlasy, vyčarila úsmevy na tvári. Tešíme sa na ďalšiu podobnú akciu po Veľkej noci.😊