Február

4. 2. 2020: Tréning pamäte pomocou vedomostného kvízu

Tréning pamäte je veľmi potrebný v každom veku človeka, preto sme si spolu s našimi prijímateľmi potrápili pamäť a strávili sme zaujímavé dopoludnie zamerané na rôzne druhy kognitívnych cvičení. Prijímatelia sa aktívne zapájali do úloh, ktoré mali zvládnuť a najviac sa im zapáčili otázky zamerané na postreh a rýchlu odpoveď. Na záver každý z účastníkov dostal papierovú medailu ako ocenenie a poďakovanie za účasť.

11. 2. 2020: Pečenie Valentínského koláča

Keďže sa nám blíži sviatok sv. Valentína, rozhodli sme sa pre Valentínsky koláč, ktorý je svojím názvom vhodný na túto príležitosť. Šikovné ženy z radov našich prijímateľov s pomocou pracovnej terapeutky upiekli tento koláč, ktorý nielenže pekne vyzeral ale aj výborne chutil. Spoločne si na ňom po obede pochutnali všetci prijímatelia nášho zariadenia

14. 2. 2020: Valentínske posedenie

V dnešný deň mnoho ľudí oslavuje sviatok sv. Valentína. Kedy vlastne vznikol? Kto bol spomínaný sv. Valentín? S romantickou hudbou v pozadí, s posedením pri višňovom čaji červenej farby sme si o ňom a aj niečo naviac porozprávali v priestoroch jedálne. Koláč a čaj vhodne dotvárali Valentínsku atmosféru.

Gratulácie :

V týždni od 10.2. do 16.2. 2020 sme gratulovali k narodeninám pani Olinke Harmanovej a pani Kataríne Cvekovej.

18. 2. 2020: Snoezelen hodina pomela

Pravidelne každý mesiac sa stretávame s našimi prijímateľmi, aby ochutnali a zapojili čo najviac svojich zmyslov pri skúmaní a poznávaní jednotlivých potravín ktoré si vyberú. Na dnešný deň si zvolili citrusové ovocie - pomelo. Spomenuté ovocie nie je pre všetkých veľmi známe a mali chuť ho bližšie spoznať. Chuťou im pripomínalo grepfruit alebo pomaranč. Po skončení dnešnej hodiny si vybrali ďalšie ovocie a tešia sa na nasledujúce stretnutie.

Gratulácie :

V týždni od 17.2. do 23.2.2020 slávila meniny a narodeniny slečna Vlasta Nemčíková a narodeniny pán Vladimír Kováč.

25. 2. 2020: Fašiangová zábava

Keďže sa nám pomaly končí fašiangové obdobie plné zábav a plesov tak i my sme si pre našich prijímateľov pripravili fašiangovú zábavu, na ktorej sa nám predstavili prijímatelia so svojimi maskami. Tie si spoločne so zamestnancami vopred pripravili a v popoludňajších hodinách si zatancovali na známe ľudové ale aj goralské piesne, keďže pre niektorých prijímateľov je goralský jazyk skoro ako materinský. Pred koncom zábavy si prijímatelia pochutnali na tradičných fašiangových šiškách s džemom.

26. 2. 2020: Beseda k Popolcovej strede

Popolcovou stredou sa v kresťanských rodinách začína 40 dňový pôst. Toto obdobie je prípravou na príchod nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov. Neznamená to len odriekanie mäsitých pokrmov ale aj intenzívnejšie duchovné prežívanie tohto obdobia, preto sa ľudia viac zahlbujú do svojho vnútra a na popolcovú stredu si pripomínajú svoju smrteľnosť. Kňaz počas bohoslužby pomaže znakom kríža veriacich ako symbol konečnosti pozemského života so slovami "prach si a na prach sa obrátiš". Preto sme si pri tejto príležitosti porozprávali s prijímateľmi o popolcovej strede a pospomínali si aj na detstvo a tradície spojené so začiatkom pôstu.

Gratulácia:

Dodatočná gratulácia sl. Evke Petrasovej k narodeninám z dôvodu neprítomnosti v našom zariadení

28. 2. 2020: Komunitné stretnutie s prijímateľmi sociálnej služby

Opäť sme sa stretli na komunitnom stretnutí s našimi prijímateľmi a pani riaditeľkou PhDr. Janou Sotákovou.

28. 2. 2020: Spoločná oslava januárových a februárových oslávencov z radov PSS

Dnes si naši prijímatelia spoločne pripomenuli všetkých oslávencov, ktorí mali narodeniny alebo meniny v mesiaci január a februára spoločne si pochutnali na sladkej torte.