Február

2.2.2021 Beseda - Hromnice

Kresťanský sviatok Obetovanie Pána, ľudovo nazývaný Hromnice, si veriaci pripomenú v stredu 2. februára. Tento deň je spätý so spomienkou na Obetovanie Ježiša v Chráme. V katolíckych kostoloch sa v tento sviatok koná obrad posviacky sviec a liturgia svetla ako symbol očisty. Posväteným sviecam nazývaným Hromničky sa podľa ľudových tradícií pripisovala ochrana pred hromom a bleskom. Na vidieku ich v minulosti zapaľovali počas búrok, dodnes sa tieto sviečky používajú pri pohrebných obradoch. Tento rok sa konal obrad bez účastí veriacich

10.2.2021 Pamäťové cvičenia

Jeden deň v týždni si s PSS vyhradíme na pamäťové cvičenia, je pri tom veľa zábavy a aj potrápenia mozgu. 😊

11.2.2021 Výroba valentínskych srdiečok

V rámci pracovnej terapie sme si na nadchádzajúci sviatok zaľúbených vyrobili srdiečka z papiera. Naši PSS mali z toho veľkú radosť.

15.2.2021 Kulinoterapia - pečenie valentínskeho koláča

Keďže v mesiaci február je sviatok zaľúbených, zvolili si naši klienti valentínsky koláč. Koláč sa nám podaril a aj výborne chutil.

25.2.2021 Spoločná oslava PSS

Aj tento mesiac sme spoločne oslávili narodeniny a meniny našich prijímateľov. Pochutnali sme si na výbornej čokoládovej torte. Všetkým oslávencom želáme všetko najlepšie a hlavne veľa zdravia! 😊