Január

6. 1. 2018 - pán Ján Klimek sa dožil 71 rokov, gratulujeme

8. 1. 2018 - pani Mária Hučková oslavuje 83 rokov - gratulujeme

9. 1. 2018- reminiscenčná terapia s PSS

10. 1. 2018 - kognitívne cvičenia pre PSS

12. 1. 2018 - hodina pomaranča pre PSS

12. 1 2018 - pani Zdenka Ferencová oslávila 77 rokov, gratulujeme

12. 1. 2018 - pán Jozef Vnenčák oslávil 86 rokov, gratulujeme

14. 1. 2018 - slečna Chovancová oslávila 41 rokov, gratulujeme

16. 1. 2018 - pani Lucia Šmijovská oslávila 65 rokov, gratulujeme

16. 1. 2017 - hodina pomela s prijímateľmi sociálnych služieb

18. 1. 2018 - návšteva Tatranského ľadového dómu na Hrebienku

19. 1. 2018 -pedikúra pre prijímateľov sociálnych služieb v rámci iných činností

19. 1. 2018 - ergo - pracovná činnosť - upratovanie jedálne s PSS

23. 1. 2018 - S prijímateľmi sociálnej služby sme napiekli slané lístkové pečivo

25. 1. 2018 - zariadenie navštívila kaderníčka pani Neupauerová, aby naši klienti mohli využiť
kadernícke služby v rámci iných činností

26. 1. 2018 - naše zariadenie navštívili pátri redemptoristi z Podolínca, odslúžili svätú liturgiu a vykonali aj pomazanie chorých

30. 1. 2018 - návšteva Mestskej knižnice v Spišskej Starej Vsi

31. 1. 2018 - spoločná oslava narodeninových a meninových oslávencov