Január

3. 1. 2019: Privítanie v novom roku

Pani riaditeľka ŽIVOT, n.o. PhDr. Jana Sotáková na začiatku kalendárneho roka privítala v priestoroch jedálne zariadenia všetkých prítomných prijímateľov soc. služby a popriala im všetko dobré do nového roka, veľa zdravia, lásky, porozumenia a Božieho požehnania. Zároveň poblahoželala p. Zdenkovi Gažikovi všetko najlepšie k narodeninám, ktoré oslávil 28.12.2018 v domácom prostredí, kde strávil vianočné sviatky a Nový rok.

7. 1. 2019: Snoezelen hodina vianočných vôní; Gratulácia

Vianočné vône sa stali tentokrát hlavnou témou snoezelen hodiny. Pripravili sme si ampulky s rôznymi vôňami (vzorkami) korenín a pochutín prevažne vianočných vôní, ale aj iné. Klienti jednotlivé ampulky postupne ovoniavali, pričom sa pokúšali identifikovať ich vône. Tešili sa, keď sa im podarilo uhádnuť danú vôňu a pomocou zraku sa presvedčili, či sa v danej ampulke naozaj nachádza daná pochutina či korenina. Rozprávali, čo im tá-ktorá vôňa pripomína. Zábavnou formou sme si precvičili zmyslové vnímanie a dobre sme sa pritom zabavili. 😊

Pánovi Jánovi Klimekovi sme poblahoželali všetko najlepšie k narodeninám, ktoré oslávil 7. 1. 2019.

8. 1. 2019: Gratulácia

Dnes má sviatok p. Mária Hučková. K jej narodeninám sme jej poblahoželali všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania.

14. 1. 2019: Gratulácia

Cez víkend oslávil svoje narodeniny p. Jozef Vnenčák. Popriali sme mu všetko dobré, hlavne veľa Božích milostí a všetkého dobrého.

16. 1. 2019: Reminiscenčná terapia - Domáce práce v zimnom období v minulosti; Gratulácia

Zimné obdobie bolo v minulosti spájané s prácami, na ktoré neostal, predovšetkým na vidieku, v teplejších mesiacoch čas. Išlo hlavne o priadky, páračky, pletenie košíkov, či opravovanie rôzneho hospodárskeho náradia. S našimi prijímateľmi sme spoločne spomínali na práce, ktoré si pamätajú a ktoré vykonávali v časoch ich detstva a mladých rokov. Spomínanie sme podporili názornými ukážkami daných prác na konkrétnych predmetoch. A tak sme sa preniesli do čias minulých, vyskúšali sme si kolovrátok, páranie husích perí i maselničku. Porozprávali sme si rôzne zážitky, zasmiali sa a vzájomne sa obohatili o slová či slovné spojenia používané v rôznych regiónoch východného Slovenska v súvislosti s tradičnými remeslami.

Pani Lucia Šmijovská dnes oslavuje svoje narodeniny a preto sme jej poblahoželali všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, lásky a porozumenia.

21. 1. 2019: Komunita s PSS

Dnešná komunita sa niesla v znamení zmien v novom roku 2019, ktoré sa bezprostredne dotýkajú PSS, ako zmena výšky dôchodkov, ale i zmeny, súvisiace so zdravotnou starostlivosťou o PSS. V diskusii sme rozoberali témy, týkajúce sa bežného života v zariadení.

25. 1. 2019: Návšteva knižnice

Aj v novom roku plánujeme pravidelne navštevovať knižnicu v Sp. St. Vsi. Dnes si každý z nás vybral literatúru podľa svojho vkusu a preferencií. Spoločne strávené chvíle v knižnici nás všetkých obohatili o vzájomne zdieľané názory a postrehy z knižnej tvorby.

Kreatívna tvorba - drevený kalendár

Tento týždeň sme dokončovali drevený kalendár. Na nami pripravené drevené tabuľky vo vintage štýle sme vypísali číslice a slová, viažuce sa ku kalendáru (dni, mesiace, ročné obdobia). Obrázok sme ozdobili servítkovou technikou a nakoniec sme všetky časti kalendára prelakovali. Hotový vlastnoručne vyrobený kalendár sme zavesili do jedálne zariadenia. Máme z neho veľkú radosť. 😊

30. 1. 2019: Odborná prednáška: Požiarna ochrana

Naše zariadenie navštívili pracovníci HaZZ v Spišskej Starej Vsi. V priestoroch jedálne odprezentovali našim prijímateľom soc. služby prednášku spojenú s besedou na tému: Požiarna ochrana. Použili pri tom aj názorné pomôcky, ako je hasiaci prístroj, či evakuačný požiarny plán. Do diskusie sa zapojili niektorí prijímatelia soc. služby s otázkami, týkajúcimi sa prevažne situácie pri vzniku požiaru.


Príprava zemiakových placiek

Tentokrát sme sa rozhodli pripraviť si spoločne s prijímateľmi zemiakové placky. S radosťou sme sa pustili do čistenia zemiakov, pripravili sme si cesto, upiekli sme "do ružova" zemiakové placky a nakoniec sme si na nich pochutili. 😊

31. 1. 2019: Spoločná oslava PSS

Dnešný deň sme mali spoločnú oslavu sviatkov narodenín a menín decembrových a januárových oslávencov z radov prijímateľov soc. služby. Odfotili sme sa pri čokoládovo - višňovej torte a následne si na nej pochutnali.