Január

7. 1. 2020: Beseda k sviatku Troch kráľov

Sviatok Troch kráľov, nazývaný aj Zjavenie Pána, sa v kresťanskej tradícii spája s návštevou a poklonou kráľov z východu malému Ježiškovi v jasliach. Pravoslávni kresťania, ktorí sa riadia juliánskym kalendárom, v tento deň slávia vigíliu Vianoc. S našimi prijímateľmi sme sa stretli v priestoroch jedálne na spoločnej besede, na ktorej sme si prečítali zaujímavé fakty o tomto sviatku a porozprávali sa o zvykoch a tradíciách v rôznych vierovyznaniach, s ním spojených.

Gratulácie

V tomto týždni oslavuje svoje meniny prijímateľka soc. služby p. Antónia Ličáková a narodeniny p. Ján Klimek a p. Mária Hučková. Oslávencom sme popriali všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania. 😊

16. 1. 2020: Snoezelen hodina exotického ovocia ( banán, kivi, figy a datle)

Na dnešnej snoezelen hodine sme sa s našimi prijímateľmi zamerali na 4 druhy exotického ovocia aby si mohli vybrať to, ktoré viac obľubujú. Aj keď sa toto ovocie nepestuje v našich zemepisných šírkach, pre našich prijímateľov je pomerne známe, pretože sa s ním najčastejšie stretli na štedrovečernom stole. Na začiatku sme si porozprávali o pozitívnych účinkoch exotického ovocia na naše zdravie a keďže je snoezelen hodina zameraná na využitie zmyslového vnímania v čo najväčšom rozsahu, preto prijímatelia spoločne popisovali vôňu, farbu, chuť ovocia a tiež zisťovali aký má ovocie povrch. Na konci si všetci dobre pochutnali na sladkom ovocí a každý si mohol vybrať ovocie, ktoré mu chutí viac.

Gratulácie

V aktuálnom týždni sme zablahoželali našej novej prijímateľke pani Márii Čarnogurskej k narodeninám. V mene všetkých zamestnancov a prijímateľov jej želáme veľa zdravia a Božieho požehnania.

21. 1. 2020: Návšteva galérie Ferdinanda Katonu v Spišskej Starej Vsi

"Nesmrteľný majster krajinomalieb" takto bol častokrát nazývaný maliar Ferdinand Katona, rodák zo Spišskej Starej Vsi, ktorého obrazy sme si prišli prezrieť do galérie. Naši prijímatelia boli veľmi nadšení jeho nádherným zobrazením krajinnej periférie a hrou farieb. Z návštevy mali príjemný umelecký zážitok, ktorý sme znásobili návštevou cukrárne a rozhovorom pri zákusku a káve 😊

23.1. 2020 : Prednáška MUDr. Igora Kostku o najčastejších ochoreniach v staršom veku

MUDr. Igor Kostka nás poctil svojou návštevou a pripravil si pre prijímateľov veľmi zaujímavú prednášku o najčastejších ochoreniach, ktorými trpia ľudia v staršom veku. Na začiatku prednášky sa zameral na choroby dýchacích ciest pretože sú to ochorenia týkajúce sa aktuálneho ročného obdobia. A taktiež nám porozprával o Hypertenzii a srdcovocievnych ochoreniach a chorobe Diabetes Mellitus - cukrovke . Dal nám rady ako sa zdravo stravovať a dodržiavať liečebný pravidelný režim, ak nás niektorá z týchto chorôb postihne ale hlavne prízvukoval na dôležitosť prevencie v každom veku. Našich prijímateľov táto téma veľmi zaujala a aktívne sa zapájali do diskusie, MUDr. Kostkovi položili viaceré otázky, na ktoré im zrozumiteľne a ochotne odpovedal.

27. 1. 2020: Beseda k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu sme si s tými skôr narodenými zaspomínali ako si pamätajú na obdobie počas druhej svetovej vojny. Prečítali sme si o koncentračných táboroch konkrétnejšie o Osvienčime, do ktorého nacistický vojaci deportovali tých ľudí, ktorí nevyhovovali danému režimu. Ale porozprávali sme si aj o ľúbostných príbehoch zažitých počas tohto ťažkého diktátorského režimu a práve tie veľmi pozitívne obohatili našich prijímateľov a veľmi ich zaujali.

29. 1. 2020: Komunitné stretnutie

Opäť sme sa po mesiaci stretli v priestoroch jedálne zariadenia na spoločnom komunitnom stretnutí. Pani riaditeľka nás oboznámila o nadchádzajúcich udalostiach a zmenách, ktoré sa nás týkajú a zrealizujú sa po novom roku.