Január

7.1.2021 Beseda o troch kráľoch
Tento sviatok sa slávi 6. januára v rámci sviatku Zjavenia Pána. Počas tohto sviatku sa posväcujú domy, pričom nad dvere kňaz píše podľa aktuálneho roku výraz v tvare 20-C+M+B-16 . Aj naše zaridenie býva každoročne posväcované, ale tento rok vzhľadom na situáciu to nebolo možné. V rámci besedy si prijímatelia pospomínali na zvyky a tradície spojené s týmto sviatkom.

Blahoželáme: p. Mária Hučková p. Ján Klimek

12.1.2021 Hodina mandarínky - na hodine mandarínky sa prijímatelia porozprávali o pôvode tohto ovocia, o jeho pestovaní,využití a prínose pre ľudské zdravie. Zároveň si ovocie poobzerali , ohmatali a samozrejme si na ňom aj všetci pochutnali. Hodiny ovocia patria medzi obľúbené aktivity našich prijímateľov.

13.1.2021 Spoločenské hry pss - voľný čas v zariadení si prijímatelia krátia aj rôznymi spoločenskými hrami, medzi ktoré patrí človeče, alebo pexeso. Tieto hry sú vítaným spestrením počas dňa v zariadení.

14.1.2021  Pamäťové cvičenia- naše pracovné terapeutky si pravidelne pripravujú rôzne cvičenia zamerané na precvičovanie a zlepšenie pamäťových funkcií prijímateľov jednoduchými spôsobmi, ktorými sa dá odvrátiť demencia, zabrániť kognitívnemu poklesu a zlepšiť inteligencia.

19.1.2021 Kulinoterapia - v rámci kulinoterapie v n ašom zariadení pečieme rôzne koláče a zákusky, podľa výberu a návrhov prijímateľov.Tentoraz si pochutili na jahodovej bublanine.

27.1.2021 Beseda- medzinárodný deň holokaustu Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá na 27. január. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005. Tento deň má pripomínať utrpenie šesť miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny.Dátum určilo VZ OSN zámerne, keďže 27. januára 1945 Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvienčim-Brzezinka). Pre niektorých našich klientov to je smutný deň, nakoľko prišli o svojich príbuzných.

29.1.2021  Spoločná oslava - mesiac január je mesiacom oslávencov pána Jána Klimeka a pani Mária Hučkovej, ktorí v kruhu prijímateľov oslávili svoj sviatok. Spoločne s ostatnými si pochutnali aj na výbornej ovocnej torte.