Jún

3. 6. 2019: Gratulácia PSS

Cez víkend oslávila naša prijímateľka p. Mária Pastirčiková narodeniny. K jej sviatku sme jej poblahoželali všetko najlepšie, hlavne veľa zdravíčka, lásky a Božieho požehnania.

5. 6. 2019: Prednáška spojená s besedou k mesiacu poľovníctva

Jún je tradične považovaný za mesiac poľovníctva a ochrany prírody. Pri tejto príležitosti sme v zariadení usporiadali prednášku spojenú s besedou na túto tému. Privítali sme medzi sebou MUDr. Igora Kostku z Poľovníckeho združenia Gojnica v Sp. Hanušovciach, ktorý nám danú tému pútavou formou odprezentoval. Na ukážku nám doniesol poľovnícke trofeje - danielie a muflónie parohy. Do besedy sa so záujmom zapojili viacerí prijímatelia.

10. 6. 2019: Hudobno-divadelné doobedie

Na dnešný deň sme si v našom zariadení pripravili kultúrno-spoločenskú akciu, na ktorú sme pozvali aj klientov a zamestnancov zo ZSS - Jasoň v Spišskej Starej Vsi. Hlavným bodom programu sa stala scénka Veselá jeseň v podaní našich prijímateliek soc. služby. Nasledovala hudobná časť programu - spev za sprievodu hudobných nástrojov: akordeónu a gitary. Do spevu sa zapojili naši PSS i prijímatelia zo ZSS - Jasoň. 😊

Gratulácie

Cez víkend oslávili svoje narodeniny p. Mária Zajacová a p. Jozef Petrus. Popriali sme im všetko len to najlepšie, veľa zdravia, pohody a Božích milostí.

11. 6. 2019: Spoločná opekačka

Pekné počasie nám umožnilo stráviť príjemné poobedie pri spoločnej opekačke v areáli zariadenia. Opečená klobáska nám chutila o to lepšie, že nám atmosféru spríjemňovala veselá hudba z CD - prehrávača. 😊

17. 6. 2019: Deň otcov

V nedeľu slávili sviatok všetci otcovia. Deň otcov sme si dnes pripomenuli aj my. Otcom z radov prijímateľov i zamestnancov sme k tomuto krásnemu sviatku poblahoželali a odovzdali malý darček.

18. 6. 2019: Snoezelen hodina: "Čas čerešní"

Medzi prvé druhy ovocia, ktoré v júni dozrieva, patria čerešne. Stali sa preto témou dnešnej snoezelen hodiny. S prijímateľmi sme sa spoločne porozprávali o tomto chutnom ovocí, okrem iného, o účinkoch na zdravie, o jeho využití, pestovaní i spomienkach, ktoré v nás vyvoláva. Popritom sme si na čerešniach pochutnali a na záver, ako "čerešnička na torte", nasledoval spoločný spev pesničiek, viažucich sa k tomuto ovociu. 😊

20. 6. 2019: Gratulácia

Dnes sme poblahoželali p. Valérii Božíkovej k meninám. Popriali sme jej všetko najlepšie, hlavne veľa zdravíčka, lásky a Božieho požehnania. 😊

21. 6. 2019: Strihanie

Do nášho zariadenia pravidelne prichádza kaderníčka upravovať účesy našich prijímateľov sociálnej služby. Aj dnes bolo v programe strihanie, farbenie, česanie... a nakoniec úsmevy a spokojnosť prijímateľov. 😊

24. 6. 2019: Gratulácie

Dnes máme v kalendári, na Slovensku známe a rozšírené meno Ján. V našom zariadení je toto meno hojne zastúpené najmä u starších prijímateľov soc. služby. Krásny sviatok oslávili p. Ján Olejník, p. Ján Gancarčík, p. Ján Klimek, p. Ján Mašlonka a p. Ján Regec. P. Olejníkovi sme okrem menín poblahoželali k narodeninám, ktoré oslávil cez víkend. 😊

26. 6. 2019: Deň otvorených dverí spojený s odpustovou slávnosťou

V našom zariadení sme na tento deň usporiadali Deň otvorených dverí, ktorý sme spojili s odpustovou slávnosťou k sviatku Matky ustavičnej pomoci. Pozvanie, okrem iných, prijali: starosta obce v Sp. Hanušovciach Ing. Jozef Dudžák, riaditeľ ZŠ s MŠ v Sp. Hanušovciach Ing. Ján Kostka, starostka obce Haligovce Monika Bjalončíková, prijímatelia a klienti ZSS - Jasoň v Spišskej Starej Vsi, príbuzní prijímateľov z nášho zariadenia a obyvatelia obce Sp. Hanušovce. Hlavnou časťou programu bola slávnostná svätá omša v areáli zariadenia pri kaplnke, ktorá je zasvätená Matke ustavičnej pomoci. Po svätej omši sme zagratulovali nášmu duchovnému otcovi k jeho narodeninám. Pokračovali sme kultúrno - spoločenskou časťou - vystúpením našich prijímateľov pred všetkými prítomnými so scénkou "Veselá jeseň". Po jej skončení nasledoval príhovor p. riaditeľky ŽIVOT, n. o. PhDr. Jany Sotákovej ku všetkým zhromaždeným a pozvanie na pohostenie spojené s občerstvením. Posledným bodom programu bolo stretnutie s príbuznými v príjemnom prostredí záhrady zariadenia. Veríme, že na tento, pre nás veľký deň, zostanú každému pekné spomienky. 😊

28. 6. 2019: Komunitné stretnutie

Po mesiaci sme sa znova stretli s prijímateľmi sociálnej služby na spoločnej komunite. Hlavnou pojednávanou témou sa stala voľba nového člena do Výboru klientov.

Spoločná oslava

Dnes sme tiež spoločne oslávili narodeniny a meniny júnových oslávencov z radov PSS. Pochutnali sme si na chutnej čokoládovo-ovocnej torte. 😊