Jún

4.6.2018: Gratulácie prijímateľom soc. služby
Pani soc. pracovníčka Mgr. Lýdia Petrasová pogratulovala pani Márii Pastirčikovej a pánovi Antonovi Vnenčákovi k narodeninám a v mene všetkých im popriala všetko najlepšie.

5.6.2018: Posedenie na terase pri čítaní literatúry
Dnešný slnečný deň sme využili na príjemné posedenie na terase zariadenia. Pracovná terapeutka Mgr. Alžbeta Krempaská nám čítala pekné príbehy, ktoré prinášajú do všedných dní potešenie a povzbudenie.

6.6.2018: Dnes oslavuje p. Peter Mindek narodeniny. K jeho sviatku mu v mene všetkých p. riaditeľka PhDr. Jana Sotáková popriala všetko najlepšie.

8.6.2018: Snoezelen hodina - jahody
Sezónu jahôd sme využili na spoločnú aktivitu s prijímateľmi soc. služby "Snoezelen hodinu" na tému: jahody. "Pošteklili" sme si zmysly, najmä čuch a chuť - pochutili sme si na sladkých jahodách. Okrem toho sme sa dozvedeli veľa zaujímavosti o pestovaní a výživných hodnotách jahôd a porozprávali sme sa o ich využití. Pospomínali sme si aj na zbieranie lesných jahôd v detstve.

11.6.2018: Gratulácia pss; Zber lipových kvetov
Dnes sme gratulovali prijímateľom p. Márii Zajacovej a p. Jozefovi Petrusovi k narodeninám. Popriali sme im veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania.
Poobede sme sa venovali zberu lipových kvetov z našej záhrady. Pripravovali sme ich na sušenie. Už teraz sa tešíme na výborný lipový čaj.

13.6.2018. Prednáška k mesiacu poľovníctva a ochrany prírody; Gratulácia pss
Keďže jún je mesiac poľovníctva a ochrany prírody, do zariadenia k nám privítal MUDr. I. Kostka z PZ Gojnica a odprezentoval nám prednášku pri tejto príležitosti. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavosti o živočíchoch žijúcich v našom regióne, okrem iného o migrujúcich vtákoch, drobných cicavcoch, vlkoch, medveďoch, vysokej zveri z hľadiska ich výskytu a spôsobu života vo voľnej prírode, umiestnení v potravinovom reťazci či významu ich ochrany. Prednáška bola ukončená diskusiou.
Dnes sme tiež poblahoželali prijímateľovi p. Antonovi Vnenčákovi k meninám.

18.6.2018: Spoločenské hry s pss
Medzi obľúbené aktivity patria spoločenské hry s prijímateľmi, pri ktorých si zasúťažia, zabavia sa a príjemným spôsobom strávia voľný čas. Dnes sme si zahrali obľúbenú stolovú hru "Človeče nehnevaj sa", karty, precvičili sme si tiež jemnú motoriku skladaním puzzlí, poprezerali sme si časopisy a s niektorými prijímateľmi sme sa porozprávali o vnímaní hier a práce v minulosti.

19.6.2018: Gratulácie ku Dňu otcov
V nedeľu sme mali v kalendári Deň otcov. Medzi našimi prijímateľmi je viacero otcov, ktorým sme pri tejto príležitosti poblahoželali.

20.6.2018: Gratulácia k meninám
Dnes sme gratulovali k meninám p. Valérii Božíkovej, popriali sme jej všetko najlepšie.

22.6.2018: "Krídla túžby" v Spišskom Podhradí; Gratulácia k narodeninám
Tak, ako po iné roky, aj tento rok sme sa zúčastnili na regionálnej súťaži prijímateľov sociálnej služby "Krídla túžby", ktorého 8. ročník sa uskutočnil v areáli Spišského salaša pri Spišskom Podhradí. Na podujatí sa naši prijímatelia prezentovali scénkou "Únos starkých". Do jednotlivých rolí sa naplno vžili, podali bravúrne herecké výkony. Po programe sme si spoločne zatancovali v rytme hudobnej skupiny KLM. Tešili sme sa aj zo stretnutí s prijímateľmi a pracovníkmi z iných zariadení soc. služby. Počasie nám síce veľmi neprialo, zato sme odchádzali naplnení umeleckými zážitkami z bohatého kultúrneho programu.
V zariadení sme poblahoželali p. Jánovi Olejníkovi k narodeninám. Popriali sme mu veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania.

25.6.2018: Pečenie s pss; Gratulácie k meninám
S prijímateľmi soc. služby sme dnes piekli koláče na odpustovú slávnosť. Zišlo sa nás v hojnom počte, každý chcel svojou troškou prispieť k nadchádzajúcej slávnosti. Upiekli sme marhuľovú bublaninu a popritom sme si veselo zaspievali:)
Taktiež sme pogratulovali k meninám všetkým Jánom v zariadení a popriali sme im všetko najlepšie.

27.6.2018: Odpustová slávnosť k Matke ustavičnej pomoci v zariadení
V zariadení máme kaplnku zasvätenú Matke ustavičnej pomoci a každoročne na tento sviatok usporadúvame odpustovú slávnosť. Tento rok nám počasie neprialo, takže sa slávnostná svätá omša neslúžila vonku pri kaplnke, ako býva zvykom, ale v jedálni zariadenia. Slávnosti sa zúčastnilo aj ZSS - Jasoň zo Sp. St. Vsi, starosta obce Sp. Hanušovce Ing. Jozef Dudžák, riaditeľ ZŠ s MŠ v Sp. Hanušovciach Ing. Ján Kostka ako aj ďalší obyvatelia obce. Duchovný otec PhDr. Ondrej Želonka, ktorý sv. omšu odslúžil, v homílii vyzdvihol duchovný odkaz tohto sviatku chápaného ako Matky pomáhajúcej. Po slávnosti sme duchovnému otcovi poblahoželali k narodeninám a pozvali všetkých prítomných na malé občerstvenie.

29.6.2018: Spoločná oslava prijímateľov soc. služby
Dnes sme spoločne oslávili narodeniny a meniny júnových oslávencov z radov prijímateľov. Zároveň sme poblahoželali p. Petrovi Mindekovi k dnešným meninám. Tentoraz sme si pochutili na výbornom ovocnom koláčiku, višňovej kocke.
O dnešnom sviatku, sme spoločne besedovali v spoločenskej miestnosti. Prečítali sme si o živote a poslaní sv. Petra a sv. Pavla.