Jún

2.6.2020 - v kruhu našich prijímateľov oslávila svoje jubileum pani Mária Pastirčíková, ku gratulácii sa pripojili aj zamestnanci zariadenia.

22.6.2020 - Deň otcov - v tretiu júnovú nedeľu sa už tradične na celom svete oslavuje Deň otcov, ktorým sa oslavuje otcovstvo a takzvaným hlavám rodiny sa vzdáva úcta. Tento sviatok si pripomíname aj v našom zariadení ručne vyrobenými pozdravmi a sladkou pochúťkou.

24.6.2020 - meno Ján bolo v minulosti na Slovensku veľmi obľúbené, čoho dôkazom je aj počet Jánov v zariadení,ktorí si svoj sviatok pripomenuli 24. júna. Gratulujú prijímatelia a zamestnanci.

25.6.2020 -  tradíciou v zariadení v rámci pracovnej terapie je spoločné pečenie vybraného koláča. Tentoraz to boli čokoládové mafiny,na príprave ktorých sa podieľali aj prijímateľky zariadenia. Po upečení si na mafinách pochutili aj ostatní prijímatelia.

30.6.2020 - utorok bol dňom aktivít pre prijímateľov. Konala sa oslava menín a narodenín júnových oslávencov v kruhu prijímateľov a zamestnancov zariadenia. Po obede prebiehala obľúbená opekačka v areáli zariadenia. Dobrú náladu dopĺňali obľúbené veselé ľudové piesne , ktoré nám vyberal náš prijímateľ pán Fabis.