Komunitné stretnutie s PSS

Dňa 3.8.2022 sa v jedálni zariadenia ŽIVOT, n.o. Spišské Hanušovce uskutočnila skupinová komunita prevažne s prijímateľmi z druhého poschodia. Z informácii bolo prijímateľom pripomenuté, že aj naďalej prebieha testovanie zamestnancov každý pondelok, a tiež testovanie prijímateľov po príchode z domáceho prostredia alebo po návrate z hospitalizácie, návštevy a pobyty v domácom prostredí sú povolené. V diskusii  sa vyjadrilo viacero prijímateľov, kde vyslovili spokojnosť a poďakovanie celému kolektívu zariadenia za celkovú starostlivosť. Vyjadrili aj svoje nápady a názory, čo by chceli v zariadení zmeniť, doplniť, prípadne dokúpiť, opraviť. V závere komunity pani riaditeľka poďakovala všetkým prítomným za účasť a poprosila ich, aby si boli nápomocní, boli k sebe milí a pomáhali si navzájom.

 

 

Najnovšie články

Kategória článkov