Kontakt

Adresa

Spišské Hanušovce 176,
059 04 Sp.Hanušovce

Kontakt

052/4892161
0915 622 380

Fakt.údaje

IČO: 37886941
DIČ: 2022083525

Kontaktný formulár

  Štatutár

  PhDr. Jana Sotáková

  Tel: 052/4892162
  Mobil: 0915 622 380

  E-mail:
  jana.sotakova@zivotno.sk

  Manažér v sociálnych službách, zástupca riaditeľky

  PhDr. Eva Mašteníková

  Tel: 052/4892162

  E-mail: eva.mastenikova@zivotno.sk

  Sociálny pracovník - koordinátor tímu DSS

  Mgr.Lýdia Petrasová

  Tel: 052/4892161
  Mobil: 0917521654
  E-mail: zivot@compnet.sk

  Sociálny pracovník - koordinátor tímu ŠZ

  Bc. Eva Neupauerová

  Tel: 052/489 21 61
  Mobil: 0917 521 654
  E-mail: zivot@compnet.sk

  Zdravotná sestra

  Jana Šromovská

  Mobil: 0905 961 372

  Kontaktné osoby zodpovedné za poskytovanie informácií o poskytovaných sociálnych službách, za postup pri príjme prijímateľa sociálnej služby do DSS a ŠZ a za uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 zákona o SS