Máj

2. 5. 2019: "Májové dopoludnie"

Začiatok mája bol v tradičnom ponímaní na Slovensku spojený so stavaním "májov". S prijímateľmi soc. služby sme sa porozprávali o zvykoch a tradíciách spojených s mesiacom máj, počúvali sme a spievali ľudové pesničky a "májové dopoludnie" sme si spestrili i tancom a tanečnými prvkami. 😊

6. 5. 2019: Beseda: Deň víťazstva nad fašizmom

S prijímateľmi soc. služby sme sa stretli na spoločnej besede pri príležitosti nadchádzajúceho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom. Priblížili sme si historické fakty z konca druhej svetovej vojny, prečítali si skutočný príbeh z tohto obdobia a porozprávali sa o smutných udalostiach, ktoré ovplyvnili životy najmä skoršie narodených prijímateľov.

9. 5. 2019: Vystúpenie detí z MŠ

Dnes k nám zavítali deti z tunajšej MŠ s pripraveným programom ku Dňu matiek. Peknými pesničkami, básničkami a hrami - niektorými v tunajšom goralskom nárečí - potešili všetkých zúčastnených prijímateľov sociálnej služby. Okrem toho našim prijímateľom pripravili krásny darčekový košík. 😊

13. 5. 2019: Deň matiek

Pri príležitosti Dňa matiek, ktorý sa oslavuje v druhú májovú nedeľu, sme naším prijímateľkám - matkám poblahoželali a odovzdali malý darček. Naše zariadenie navštívili deti z tunajšej ZUŠ-ky s pekným programom. Hudobným vystúpením obohateným o krásny spev rozžiarili tváre našich prijímateľov sociálnej služby.😊

17. 5. 2019: Jarné práce v záhradke

V rámci ergoterapie sme s prijímateľmi soc. služby v našej zeleninovej záhradke v zariadení vykonávali jarné práce, ako je pokopanie zeminy, siatie a sadenie priesad zeleniny a nakoniec polievanie zasadených rastliniek. Okrem uvedených činností sme kosili trávnatú plochu v areáli zariadenia. Dúfame, že nám Pán Boh požehná našu námahu a snaženie.

20. 5. 2019: Gratulácia k sviatku

Dnes sme gratulovali p. Jánovi Regecovi ku krásnemu jubileu, ktoré oslávil cez víkend. Popriali sme mu veľa zdravíčka, lásky, životnej pohody a Božieho požehnania do ďalších rokov. 😊

21. 5. 2019: Sadenie kvetov

Dnes sme v rámci ergoterapeutických činností sadili kvety do črepníkov, ktorými sme ozdobili exteriér zariadenia - okná, kvetináče popri chodníkoch a ostatné dekoratívne prvky v záhrade.

23. 5. 2019: Návšteva výstavy v Spišskej Starej Vsi: "Premena do krásy"

V priestoroch Mestskej knižnice v Sp. St. Vsi sa v tomto mesiaci realizuje výstava s názvom "Premena do krásy", venovaná motýľom - ich fascinujúcej premene od vajíčka až po dospelého jedinca. O túto výstavu bol medzi našimi prijímateľmi veľký záujem, preto sme ju navštívili dvakrát, a to doobeda i poobede. 😊

Gratulácie PSS

V tomto týždni oslávili narodeniny naši prijímatelia: p. Antónia Ličáková, p. Zuzana Dubravová a p. Alžbeta Makuňová. Oslávenkyniam sme popriali všetko najlepšie, hlavne veľa zdravíčka, lásky a Božích milostí. 😊

24. 5. 2019: "Majáles"

V mesiaci máj sa zvyknú usporadúvať tanečné zábavy, tzv. "majálesy". Takúto tanečnú zábavu sme sa rozhodli usporiadať aj my. V rytme ľudovej i populárnej hudby sme si s našimi prijímateľmi rezko zatancovali a zaspievali. Zábavy sa prijímatelia zúčastnili v hojnom počte. 😊

27. 5. 2019: Gratulácia

Dnes sme zagratulovali p. Anne Smoleňovej k okrúhlym narodeninám, ktoré oslávila cez víkend. Popriali sme jej všetko len to najlepšie, veľa zdravia, pohody a Božích milostí.

28. 5. 2019: Reminiscenčná terapia: Svadba

Sobáš je jedným z najvýznamnejších míľnikov v živote človeka. V minulosti bol sobášny obrad a svadobná hostina sprevádzaná mnohými rôznymi tradíciami, zvyklosťami a úkonmi. O tom, čo predchádzalo a sprevádzalo sobáš v minulosti v rôznych regiónoch Slovenska, najmä tých, z ktorých pochádzajú naši prijímatelia, sme sa porozprávali a pospomínali na spoločnej reminiscenčnej terapii v priestoroch jedálne zariadenia. V miestnosti sme vyčlenili kútik so svadobnými artefaktmi, ktoré si niektoré prijímateľky so záľubou obzerali a skúšali. Nakoniec sme si zaspievali tradičnú svadobnú pieseň. 😊

Gratulácia: Dnes oslávila naša prijímateľka, slečna Eva Cifrová narodeniny, ku ktorým sme jej popriali všetko dobré do ďalšieho života, veľa zdravia, lásky, elánu a pohody. Oslávenkyňa obdržala od pani riaditeľky chutnú bezlepkovú tortu. 😊

31. 5. 2019: Komunitné stretnutie s PSS

Po mesiaci sme sa znova stretli s prijímateľmi soc. služby na spoločnom komunitnom stretnutí, na ktorom sme riešili záležitosti, týkajúce sa chodu zariadenia, oboznamovanie s podujatiami v najbližšom období, ako aj bežné každodenné záležitosti.

Spoločná oslava PSS: Dnes sme spoločne oslávili narodeniny a meniny aprílových a májových oslávencov z radov prijímateľov pri spoločnej, chutnej medovej torte. 😊