Máj

2.5.2018: Ergoterapia - úprava areálu zariadenia
Dnes sme v rámci ergoterapie upravovali trávnik v areáli zariadenia. Hrabľami sme vyrovnávali zeminu, vyvážali odpad a siali trávu. Do prác sa zapojili viacerí prijímatelia.

3.5.2018: Ergoterapia - sadenie kvetov
V rámci skrášľovania budovy a okolia každoročne s prijímateľmi vysádzame kvety. V hojnom počte a s pracovným zanietením sme sadili kvety na okná a do kvetináčov.

4.5.2018: Návšteva knižnice v Sp. St. Vsi
Dnes sme s našimi prijímateľmi navštívili knižnicu v Sp. St. Vsi a vybrali sme si pekné knihy, ktorých čítanie spríjemňuje a vyplňuje ich voľný čas.

9.5.2018: Beseda ku Dňu víťazstva nad fašizmom
Dnešná beseda bola venovaná pamiatke obetí 2. sv. vojny, ktorej ukončenie si pripomíname 8. mája štátnym sviatkom. Prečítali sme si o historických udalostiach, predchádzajúcich koncu 2. sv. vojny. Do debaty sa zapojili viacerí prijímatelia soc. služby rozprávaním o osobných alebo sprostredkovaných skúsenostiach a zážitkoch z obdobia vojny i oslobodzovania. Niektorí skôr narodení klienti toto obdobie zažili na "vlastnej koži", o to vzácnejšie boli ich autentické výpovede.

10.5.2018: Vystúoenie detí z MŠ v Sp. Hanušovciach ku Dňu matiek
Do nášho zariadenia prichádzajú pri rôznych príležitostiach deti z tunajšej materskej školy. Dnes nás prišli potešiť krásnym vystúpením pri príležitosti Dňa matiek. Folklórne ladeným programom rozveselili všetkých prítomných klientov i zamestnancov.

14.5.2018: Návšteva Veľkej a Malej Frankovej, Deň matiek
Dnes sme v doobedňajších hodinách s prijímateľkami soc. služby navštívili dve zamagurské obce - Veľkú a Malú Frankovú. v Malej Frankovej sme s Terkou Pechovou pobudli v domácom prostredí pracovníčky zariadenia - Kristíny Petruščákovej. Pani Irena Petrasová s dcérou Evou Petrasovou navštívili Veľkú Frankovú - OÚ, cintorín a domácnosť príbuzného prijímateliek. Do zariadenia sme sa vrátili s peknými dojmami a zážitkami. Dnes sme tiež oslávili Deň matiek. Všetkým mamám sme poblahoželali všetko najlepšie k ich krásnemu sviatku.

16.5.2018: Reminiscenčná terapia - "Stavanie a ohrávanie májov"
Medzi tradície spojené s mesiacom máj patrí stavanie a ohrávanie májových stromov, tzv. "májov". Máje mládenci stavali pred domy dievčeniec súcich na vydaj. Následne ich počas poobedia v nedeľu "ohrávali", čiže chodili v krojoch po dedine, spievali, hrali a pri domoch, kde bol postavený máj, vytancovali dievčinu i gazdinú. O týchto i iných tradíciách a zvykoch sme sa spoločne s prijímateľmi porozprávali, pričom sme pospomínali na obdobie mladosti spojené so zábavou a veselosťou.

17.5.2018: Sledovanie filmu s tematikou 2. sv. vojny
Pri nepriazni počasia vyberáme aktivity v interiéri zariadenia. Dnes sme v jedálni zariadenia sledovali film z obdobia 2. sv. vojny: Život je krásny.

22.5.2018: Spoločná opekačka s pss
S prijímateľmi soc. slžby sme strávili príjemné poobedie na terase zariadenia, kde sme si spoločne opekali klobásku. Atmosféru dopĺňala ľudová hudba a s prijímateľmi sme si aj zaspievali. Odzneli piesne slovenské, goralské i rusnácke; oči prijímateľov žiarili zvlášť pri pesničkách, ktoré im pripomínali mladosť.

23.5.2018: Návšteva múzea J. M. Petzvala
Dnes sme absolvovali výlet do Sp. Belej, ktorý bol zameraný na návštevu Múzea J. M. Petzvala, kde sme si prezreli expozíciu zachytávajúcu život a dielo tohto vynálezcu v jeho rodnom dome. Prezreli sme si unikátnu zbierku fotoaparátov a ďalších fotografických pomôcok. Do zariadenia sme sa vrátili obohatení o nové poznatky.

24.5.2018: Spoločné pečenie s pss; Vystúpenie detí zo ZUŠ
Dnes sme spoločnými silami s pss upiekli jablkové koláče, na ktorých sme si poobede všetci pochutili. Do pečenia sa zapojili aj imobilné prijímateľky, ktoré pomohli so strúhaním jabĺk. Poobede nás prišli navštíviť s pripraveným programom deti zo ZUŠ v Sp. Hanušovciach. V jedálni zariadenia nás potešili spevom a hrou na hudobných nástrojoch  Po programe detí vystúpili s pripravenými recitáciami naše klientky: p. Marienka Zajacová a p. Helenka Birčáková. Vystúpenie svojou hrou na hudobnom nástroji zakončila sl. Vlasta Nemčíková.

25.5.2018: Stretnutie s príbuznými pss
Na dnešné poobedie sme si naplánovali stretnutie s príbuznými pss v jedálni zariadenia. Hlavnou témou tohto stretnutia bolo individuálne plánovanie s prijímateľmi soc.

28.5.2018: Narodeniny - sl. Eva Cifrová
Dnes sl. E. Cifrová oslávila narodeniny, p. riaditeľka jej v mene zariadenia poblahoželala všetko najlepšie.

30.5.2018: Posedenie na terase pri speve sprevádzanom hrou na gitare
Pekné počasie nás "vyháňa" vonku z priestorov zariadenia. Dnes sme strávili príjemné poobedie na terase, kde sme si spoločne zaspievali a do rytmu nám naša pracovná terapeutka Kristína Petruščáková zahrala na gitare:)

31. 05.2018: Canisterapia pre pss
Dnes k nám po dlhšej pauze privítala pani canisterapeutka p. Katarína Janovová so svojimi psíkmi. Psíkovia vyvolali radosť a úsmevy na tvárach našich prijímateľov. Pre prijímateľov bolo pohladkanie psíkov a kontakt s nimi príjemnou skúsenosťou.