Marec

6. 3. 2019: Pôstne zamyslenie

Popolcová streda je v kresťanskom ponímaní považovaná za začiatok pôstneho obdobia pred Veľkou nocou. Popol symbolizuje pominuteľnosť. Pôstne obdobie by malo byť duchovnou prípravou na veľkonočnú udalosť. Podstatou pôstu je v pokore zamerať svoj život viac na Boha. Popolcovou stredou veriaci akoby vykročili na cestu pokánia v snahe prehĺbiť svoju vieru a premieňať svoj život. V tomto duchu sa nieslo dnešné spoločné zamyslenie s prijímateľmi soc. služby.

8. 3. 2019: Medzinárodný deň žien

Tak, ako každý rok, aj teraz sme oslávili sviatok všetkých žien - Medzinárodný deň žien. Naši muži z radov prijímateľov soc. služby k tomuto sviatku zagratulovali s kytičkami ruží všetkým ženám v zariadení.

11. - 17. 3. 2019: Týždeň mozgu

Každoročne, v rámci Týždňa mozgu, sa v našom zariadení realizujú aktivity pre prijímateľov soc. služby venované tomuto dôležitému orgánu. Mozog možno precvičovať rôznymi spôsobmi. Pre prijímateľov sme pripravili aktivity zamerané na precvičovanie kognitívnych schopností. Veľkú časť tvorili pamäťové cvičenia, ďalej slovné hry, hry s číslami, logické úlohy, hlavolamy, hádanky, doplňovačky a iné. Konkrétne cvičenia sme prispôsobili jednotlivým prijímateľom s ohľadom na ich individuálne schopnosti a možnosti. V priebehu týždňa sa zapojili do spomínaných aktivít takmer všetci prijímatelia soc. služby. Spoločne sme si takto precvičili mozog, vzájomne sme sa obohatili o nové skúsenosti a v neposlednom rade sme sa zabavili aj zasmiali.

19.3. 2019: Sviatok sv. Jozefa

V dnešný deň sa v liturgii slávi sviatok sv. Jozefa. Preto sme sa stretli s našimi prijímateľmi pri tejto príležitosti, aby sme sa porozprávali o živote tohto svätca. Spoločne sme si prečítali životopis sv. Jozefa a mnohé známe udalosti v jeho živote počas čítania, aktívne dopĺňali niektorí prijímatelia soc. služby. Našim seniorom sa toto posedenie veľmi páčilo, dalo im nové poznatky o Ježišovom pestúnovi. Toto stretnutie sme ukončili modlitbou k sv. Jozefovi.

Tak ako zvyčajne sme aj dnes zablahoželali k meninám nášmu oslávencovi p. Jozefovi Petrusovi. Keďže ďalší dvaja oslávenci p. Jozef Karas a p. Jozef Regec neboli prítomní, gratulácie k ich meninám sme museli odložiť na neskôr. V mene všetkých zamestnancov a prijímateľom soc. služieb prajeme všetkým Jozefom hlavne veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania.

22.3. 2019: Beseda pri príležitosti: "marec- mesiac kníh" a Svetový deň poézie

V marci si pripomíname dôležitosť, a hodnotu kníh v našom živote. Preto, aby sme viac motivovali našich prijímateľov k čítaniu kníh sme pripravili besedu na túto tému. Na úvod sme si prečítali históriu o vzniku prirovnania : marec- mesiac kníh, čo našich prijímateľov veľmi zaujalo. Potom nám porozprávala pani Mária Zajacová krásny a poučný príbeh, ktorý si pre nás pripravila z vlastnej iniciatívy. Na záver sme si spoločne zaspomínali na naše obľúbené knižky a naši prijímatelia sociálnej služby skúšali uhádnuť podľa úryvkov z básne o aké dielo, akého autora sa jedná. Spoločne sme si trocha nad tým potrápili hlavu ale pri každej správnej odpovedi sa našim klientom vyčaril úsmev na tvári.

25. 3. 2019: Návšteva mestskej knižnice v Spišskej Starej Vsi

V rámci mesiaca kníh nás pracovníčka mestskej knižnice v Spišskej Starej Vsi pozvala na milé posedenie spojené s krátkou prednáškou, na ktoré boli pozvaní aj prijímatelia sociálnej služby zo zariadenia ZSS Jasoň Spišská Stará Ves. Účastníci posedenia z oboch zariadení sa príjemne porozprávali , vymenili si nové informácie a nakoniec si požičali knihy, ktoré ich zaujali.

Dnes sme dodatočne poblahoželali pánovi Jozefovi Regecovi k nedávnym meninám. Pánovi Mariánovi Nemčíkovi sme pogratulovali k dnešným meninám a pánovi Ľubomírovi Klikáčovi k narodeninám, ktoré oslávil počas víkendu. Všetkým srdečne prajeme hlavne veľa zdravia, spokojnosti a Božieho požehnania.

27. 3. 2019: Reminiscenčná terapia: Detstvo, hry a školské časy

Dnešná reminiscenčná terapia, bola pokračovaním ďalšej dôležitej etapy života - detstva. Spomienky na toto obdobie častokrát vyvolávajú melanchóliu a smútok, že už sú tie bezstarostné časy dávno preč, ale prinášajú nám aj mnoho úsmevných príhod, či nehôd 😊. Spoločne s našimi prijímateľmi sme sa v spomienkach vrátili do detstva, rozprávali sme sa o hrách, či povinnostiach, ktoré z ich dedinského - gazdovského spôsobu života vyplývali. Porovnávali výchovu detí na vidieku a v meste, spomínali na tvrdú výchovu spojenú s trestami doma či v škole. Nakoniec sme si spoločne zahrali hru "nebo - peklo" a "škôlku", na ktorú sa mladšie ročníky so smiechom rozpamätávali.

Blahoželanie k dnešným meninám pani Alenke Kmeťovej. V mene všetkých zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby jej želáme veľa zdravia, úsmevu na tvári a Božieho požehnania.