Marec

2. 3. 2018 - pedikúra pre prijímateľov sociálnej služby v rámci iných činností

5. 3. 2018 - pán Ján Murcko pri nácviku piesní

5. 3. 2018 - relax prijímateľov sociálnej služby v miestnosti snoezelen

8. 3. 2018 - oslava sviatku MDŽ zariadení

9. 3. 2018 - s prijímateľmi sociálnej služby tvoríme veľkonočné pozdravy

12. 3. 2018 - Relax v snoezeleni - počúvame Cd - nosiča tvorbu M. Lasicu a J. Satinského pod názvom - ,, Plné vrecká peňazí "

13. 3. 2018 - Aktivity s prijímateľmi sociálnej služby v rámci Týždňa mozgu

15. 3. 2018 - kadernícke služby pre prijímateľov sociálnej služby v rámci iných činností

16. 3. 2018 - Návšteva Mestskej knižnice v Spišskej Starej Vsi z príležitosti Mesiaca knihy

19.3. 2018 - Blahoželanie k meninám na Jozefa: pánovi Jozefovi Vnenčákovi, Jozefovi Petrusovi a Jozefovi Karasovi. Želáme im všetko najlepšie.

21.3. 2018 - Spoločné pečenie na veľkonočné sviatky: spoločne s prijímateľmi sociálnej služby sme piekli linecké pečivo zlepované džemom. Zapájali sa aj imobilní klienti, ktorí s nadšením vykrajovali rôzne tvary a najviac sa im páčili kuriatka v škrupinke. Popri pečení sme pospomínali na tradičné pečenie počas veľkonočných sviatkov v minulosti.

23.3. 2018  -  Ergoterapia s prijímateľmi sociálnej služby- pravidelná údržba jedálne, utieranie stolov, čistenie stoličiek a polievanie kvetov.

27.3. 2018  - Blahoželanie pánovi Mariánovi Nemčíkovi k meninám

27.3. 2018 - Gratulácie k narodeninám pánovi Ľubomírovi Klikáčovi

29.3. 2018 - Spoločné lepenie už vopred napečeného lineckého pečiva. Prijímatelia sociálnych služieb sa spoločne zapájali do aktivít a popri tom rozprávali zážitky z minulosti.