Marec

4. 3. 2020: Beseda pri príležitosti "marec - mesiac kníh"

Každý rok si v marci pripomíname aké dôležité sú knihy v našom živote. Preto, aby sme viac motivovali našich prijímateľov k čítaniu kníh sme pripravili besedu na túto tému. Na úvod sme si prečítali históriu o vzniku tohto prirovnania : marec- mesiac kníh, čo našich prijímateľov veľmi zaujalo. Potom nám predniesla pani Helenka Birčáková báseň, ktorú si pripravila na túto príležitosť a pani Mária Zajacová pekný príbeh, ktorý si tiež pre našich prijímateľov pripravila. Nakoniec sa do našej besedy zapojila aj jedna z opatrovateliek a predniesla pred všetkými báseň o starom otcovi.

9. 3. 2020: Blahoželanie k Medzinárodnému dňu žien

V tomto roku máme špecifickú situáciu v tejto dobe ale aj napriek určitým hygienickým opatreniam a obmedzeniam dotykov medzi ľuďmi sme spoločne oslávili sviatok všetkých žien. Pani riaditeľka zagratulovala všetkým ženám spoločne a pán Andrej Fabis rozdal každej prijímateľke kvietok bez podania ruky a pobozkania na líce.

Gratulácia:

V aktuálnom týždni sme zablahoželali k narodeninám pani Kalafutovej Márii. Želáme jej len to najlepšie v mene všetkých zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby.

10. 3. 2020: Výroba veľkonočných pozdravov s prijímateľmi sociálnej služby

S prijímateľmi sme začali pracovať na výrobe veľkonočných pozdravov pre príbuzných. Za dva dni sme stihli vyrobiť pre všetkých čo sme potrebovali a naše prijímateľky sa aktívne podieľali na ich príprave.

19. 3. 2020: V mesiaci marci slávime meno Jozef, ktoré je veľmi obľúbené a aj v zariadení ŽIVOT, n.o.máme nositeľov tohto mena. Oslávencom prajeme k ich sviatku všetko najlepšie, veľa zdravia, trpezlivosti a Božieho požehnania.

20.3.2020: Aj v našom zariadení pristupujeme zodpovedne k situácii, ktorá nastala a snažíme sa všemožnými spôsobmi, ako je napríklad ergo - upratovanie priestorov dezinfekčnými prostriedkami priestorov zariadenia chrániť prijímateľov pred vírusom COVID - 19.