Marec

8.3.2021 MDŽ

Ani tento rok sme nezabudli na medzinárodný deň žien a spoločne si ho pripomenuli. Všetkým ženám v našom zariadení sme zablahoželali k ich sviatku.

9.3.2021 Hodina uhorky

Zvolili sme si tento mesiac uhorku - šalátovú a aj zaváranú, pretože má pre ľudí veľký význam či už ako potravina alebo sa nachádza v kozmetickom priemysle. Prijímatelia sociálnych služieb sa dozvedeli o tejto zelenine zaujímavé informácie a na konci stretnutia aj ochutnali šťavnaté uhorky

11.3.2021 Beseda - marec mesiac kníh

Mesiac knihy pripomíname od roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu . Podľa jednej verzie sa stal mesiacom knihy práve preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda, významný buditeľ a ľudový spisovateľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.

16.3.2021 Výroba veľkonočných pozdravov

S prijímateľmi sociálnych služieb sme vyrobili veľkonočné pozdravy, ktoré sme posielali príbuzným.

18.3.2021 Týždeň mozgu

Spravili sme si cvičenia na precvičenie pamäti a mozgových buniek v menšom počte u nás v zariadení.

29.3.2021 Beseda o Veľkej noci

Vo Veľkom týždni sme si pripravili besedu o Veľkej noci - o najväčšom kresťanskom sviatku. Porozprávali sme o zvykoch a tradíciach na veľkonočné sviatky, aj pospomínali na zážitky spojené s vodou.

30.3.2021 Pečenie lineckých koláčikov

Na Veľkú noc sme sa rozhodli napiecť linecké koláčiky, ktoré sme po upečení natreli džemom a odložili až na sviatky.

31.3.2021 Spoločná oslava

Zagratulovali sme marcovým oslávencom a spoločne sme si pochutnali na výbornej torte.

Dňa 24.3.2021 sme si ako členovia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republiky prevzali dar od spoločnosti DANONE 9 setov Actimelu mliečneho ovocného nápoja s vitamínom C a D a 5 bal. jednorazových rukavíc. V mene prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia ŽIVOT, n.o. im patrí veľká vďaka za to, že prispievajú k starostlivosti o zdravie našich prijímateľov v tomto náročnom čase pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19.