Návštevy príbuzných

Milí príbuzní, opatrovníci a blízki prijímateľov sociálnej služby ŽIVOT, n.o. v zmysle vyhlášky č. 43/2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 17.12.2020, ktorou sa upravuje režim návštev v nemocniciach, domovoch a zariadeniach  sociálnych služieb je od 21.12.2021 možné navštevovať svojich blízkych v zariadeniach sociálnych služieb, ak návštevníci predložia pri vstupe negatívne výsledky RT-PCR testu nie staršie ako 72 hodín alebo antigénového testu na COVID-19 nie staršie ako 24 hodín. Vzhľadom na  zaočkovanie prijímateľov sociálnej služby 2 VAKCÍNOU a  aktuálnu epidemiologickú situáciu aj naďalej platí zákaz návštev. 

Výnimku  zo zákazu  návštev v ZSS majú: kňazi za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim, ako aj návštevy u osôb ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce.

Návštevníci musia počas návštev dodržiavať prijaté protiepidemické opatrenia ŽIVOT, n.o.  

V prípade uvoľnenia  prijatého opatrenia zákazu návštev budete informovaní zverejnením informácie na našej webovej stránke, elektronicky na vašich e-mailových adresách alebo telefonicky kontaktovaní sociálnymi pracovníčkami DSS a ŠZ.

 

V Spišských Hanušovciach, dňa 31.03.2021

Najnovšie články

Kategória článkov