Navštívil nás Mikuláš

6.12.2021 ráno do nášho zariadenia zavítal sv. Mikuláš s anjelom. Jeho príchod rozžiaril tváre všetkých klientov. Pani H. Birčáková ho privítala básničkou a pani M. Zajacová všetkým pripomenula kto bol sv. Mikuláš a aké dobré skutky vykonal. Spoločne sme sa pomodlili a každý bol obdarovaný balíčkom plným dobrôt.

Najnovšie články

Kategória článkov