November

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Veriaci rímskokatolíckeho vierovyznania slávia 1. novembra sviatok všetkých svätých. Tento sviatok je spojený s návštevami cintorínov a plynule nadväzuje na spomienku na zosnulých, ktorú si pripomíname v nasledujúci deň. S našimi prijímateľmi sme navštívili miestny cintorín, na ktorom sme uložili vence a zapálili sviečky na hroboch našich zosnulých prijímateľov soc. služby, spoločne sa pomodlili a pospomínali na nich.

V zariadení sme pripravili besedu k vyššie spomenutým sviatkom, ktorú sme spojili so spomínaním na blízkych zosnulých. Prečítali sme si o tradíciách a zvykoch súvisiacich s rozlúčkovými obradmi v minulosti a porozprávali sme sa o posledných veciach človeka i o chápaní smrti ako neoddeliteľnej súčasti životného cyklu.

6. 11. 2019: Gratulácia

Dnes oslávila svoje meniny prijímateľka soc. služby sl. Renátka Bjalončíková. Popriali sme jej všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, lásky, pohody a Božieho požehnania.😊

12. 11. 2019: Snoezelen hodina manga

Témou dnešnej snoezelen hodiny sa stalo exotické ovocie - mango. Bližšie sme sa oboznámili s týmto, pre nás donedávna, málo známym ovocím. Dozvedeli sme sa o pôvode manga, spôsobe jeho pestovania, prospešných látkach, ktoré sú jeho obsahom, o účinkoch na zdravie i o spôsoboch jeho konzumácie. Plod manga sme si poťažkali v rukách, pošteklili sme i čuchové a chuťové receptory ochutnávaním nakrájaných kúskov tohto ovocia. 😊

Gratulácie

P. Mariánovi Nemčíkovi sme dodatočne poblahoželali k jeho narodeninám. Popriali sme mu veľa Božích milostí, zdravia, lásky a pohody do ďalších rokov života. 😊

18. 11. 2019: 30-te výročie Nežnej revolúcie

17. novembra sme si pripomenuli 30-te výročie Nežnej revolúcie, ktorej dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu. O udalostiach, ktoré sa spájajú so 17-tym novembrom i o tých, ktoré mu predchádzali a tiež o období počas komunistického režimu sme sa na spoločnej besede porozprávali s našimi prijímateľmi soc. služby.

21. 11. 2019: Spoločné pečenie

Dnes sme sa s prijímateľmi soc. služby stretli pri spoločnej aktivite - pečení koláča. Upiekli sme makový zákusok s citrónovou polevou, na ktorom sme si poobede pochutnali. Popri pečení sme si zaspievali pár pekných pesničiek. 😊

Gratulácie

V tomto týždni oslávili svoje sviatky dve prijímateľky soc. služby - p. Cecília Rijáková oslavovala narodeniny aj meniny a p. Alžbeta Makuňová meniny. K týmto ich sviatkom sme im poblahoželali všetko najlepšie, hlavne veľa Božieho požehnania, zdravíčka, lásky a pohody.😊

26. 11. 2019:Katarínska zábava

Meno Katarína v kalendári sa nám mnohým skôr narodeným spája so spomienkou na "katarínske zábavy". Pri tejto príležitosti sme v našom zariadení usporiadali dňa 26. 11. 2019 "Katarínsku zábavu". Spolu s prijímateľmi sme sa dobre zabavili - zatancovali a zaspievali pri ľudovej hudbe a pospomínali na mladé časy, keď boli ľudové tancovačky pred adventným obdobím každoročnou veselou udalosťou.😊

Gratulácie

V tomto týždni oslávili svoje sviatky traja prijímatelia soc. služby - p. Katarína Cveková oslavovala meniny, p. Helenka Birčákovánarodeniny a p. Andrej Fabis meniny. K týmto ich sviatkom sme im poblahoželali všetko najlepšie, hlavne veľa Božieho požehnania, zdravíčka, lásky a pohody. :)