November

2. 11. 2018: Pamiatka zosnulých

Na sviatok pamiatky zosnulých, ľudovo nazývaný "dušičky", zvykneme navštíviť hroby príbuzných a bývalých prijímateľov soc. služby. Aj tento rok sme navštívili cintorín v Spišských Hanušovciach, kde sú pochovaní naši zosnulí prijímatelia. V spomienke na nich sme na hroby uložili kytice a zapálili sviečky.

5. 11. 2018: "Čaj o 14:00"

S príchodom "čajovej sezóny" sa viac zaoberáme prípravou a popíjaním rôznych druhov čajov, predovšetkým tých, ktoré nám pomáhajú ako podporný liečebný prostriedok v prevencii ochorení súvisiacich s nastávajúcou sezónou. Dnes sme sa spoločne o 14:00 hod. stretli v priestoroch jedálne, kde sme sa pri popíjaní čaju, každý podľa vlastného výberu, rozprávali na rôzne témy. Prežili sme spoločne príjemné pondelkové poobedie. 😊

6. 11. 2018: Kreatívna tvorba; Gratulácia

V našom zariadení máme klientov, ktorí sa radi zapájajú do tvorivej činnosti. Dnes sme pokračovali vo výrobe drevených kalendárov, ktoré po dokončení plánujeme umiestniť do spoločných priestorov na každom podlaží.

Dnes je v kalendári meno Renáta, a tak sme poblahoželali sl. Renátke Bjalončíkovej všetko najlepšie k meninám.

7. 11. 2018: Výlet do prírody

Slnečné počasie sme využili na výlet do okolitej prírody. Vybrali sme sa smerom na Jezersko, prešli cez potok na rázcestie vedúce k poľnohospodárskemu družstvu a po poľnej ceste sme sa vrátili do zariadenia. 😊

14. 11. 2018: Spoločné pečenie

Medzi naše najrozšírenejšie jesenné ovocie patria jablká, ktoré sa stali základom dnešného spoločného pečenia. Rozhodli sme sa totiž upiecť jablkovú štrúdľu, na ktorej sme si poobede s chuťou zamaškrtili.

15. 11. 2018: Viazanie kobercov

V rámci ergoterapie v zariadení tkáme na krosnách domáce koberce. Po zložení kobercov z krosien ich viažeme. Naše žienky si pri dnešnom viazaní precvičili prsty na rukách a popritom sa porozprávali o vlastných skúsenostiach s tkaním na krosnách v minulosti.

19. 11. 2018: Beseda ku Dňu boja za slobodu a demokraciu; Gratulácia oslávencom

Dnešná beseda sa niesla v znamení sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu, ktorý si naša krajina pripomenula v sobotu. Spoločne sme si prečítali najdôležitejšie fakty o tejto významnej udalosti a porozprávali sa o vlastných skúsenostiach a zážitkoch z tohto obdobia, ale i z obdobia, ktoré tomuto predchádzalo. Do spoločnej diskusie sa zapojili takmer všetci, keďže na tieto udalosti majú mnohí stále živé spomienky.

Dnes sme taktiež poblahoželali oslávencom, p. Cecílii Rijákovej k okrúhlym narodeninám, ktoré oslávila cez víkend a p. Alžbete Makuňovej k dnešným meninám.

22. 11. 2018: Gratulácia

Dnes sme poblahoželali p. Cecílii Rijákovej k meninám. Popriali sme jej všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a Božieho požehnania.

26. 11. 2018: Gratulácia

Cez víkend oslávila meniny p. Katarína Cveková, ktorej sme poblahoželali všetko najlepšie, veľa lásky, zdravia a Božieho požehnania.

28. 11. 2018: Komunita s PSS; Gratulácia

Po mesiaci sme sa znova stretli s prijímateľmi soc. služby na spoločnej komunite v priestoroch jedálne zariadenia. Hlavným bodom komunity sa stala voľba nových členov do výboru klientov a člena stravovacej komisie zastupujúceho klientov.

Dnes sme taktiež poblahoželali oslávenkyni, p. Helenke Birčákovej k jej dnešným narodeninám a popriali jej všetko najlepšie do ďalšieho života.

29. 11. 2018: Spoločenské hry

Spoločenské hry sú obľúbenou aktivitou medzi prijímateľmi soc. služby. Dnešné doobedie sme strávili spoločne pri hrách, ako Človeče, nehnevaj sa, Dáma a tiež pri kartových hrách. Všetci sme sa dobre zabavili a zároveň si precvičili postreh, logiku a v neposlednom rade aj jemnú motoriku.

30. 11. 2018: Spoločná oslava a gratulácia
Na dnešnej spoločnej oslave PSS sa stretli naši novembroví oslávenci pri orechovej torte, kde sa spolu všetci odfotografovali a po obede si na nej so všetkými ostatnými pochutnali. Oslava bola spojená s gratuláciou pánovi Andrejovi Fabisovi, ktorý dnes oslavuje meniny.