November

2.11.2020 Beseda - Sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých

Ako každý rok si prvý novembrový deň pripomíname sviatok všetkých svätých a druhý novembrový deň zas pamiatku zosnulých, ľudovo nazývaný tiež Dušičky. Zvolili sme si besedu na tieto sviatky. Prečítali sme si o týchto sviatkoch, pospomínali sme si na všetkých svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Na záver besedy sme sa spoločne pomodlili a neskôr pracovná terapeutka zapálila sviečky v kaplnke v areáli zariadenia. Tento rok sme nemohli ísť osobne na cintorín, kvôli momentálnej situácii.

Trávenie spoločného času

Nepriaznivé obdobie spôsobené pandémiou koronavírusom nie je pre nikoho ľahké. Spolu s PSS si každý deň čítame vybranú literatúru a rozprávame sa, hráme spoločenské hry, spríjemňujeme si čas, pretože spolu to zvládneme.

Novembrovým oslávencom srdečne blahoželáme a želáme len to najlepšie!