Odpustová slávnosť

28.6.2022 sa v zariadení Život, n.o. konala odpustová slávnosť Matky ustavičnej pomoci, na ktorú boli pozvaní aj príbuzní našich prijímateľov. Pozvanie prijal starosta Spišských Hanušoviec Ing. Jozef Dudžák a riaditeľ základnej školy Ing. Ján Kostka. Slávnosti sa zúčastnili aj zamestnanci a prijímatelia ZSS Jasoň zo Spišskej Starej Vsi. Po svätej omši riaditeľka Život, n.o. PhDr. Jana Sotáková zablahoželala vdp. PhDr. Ondrejovi Želonkovi nielen k jeho životnému jubileu, ale aj k 25. výročiu kňazstva. PSS si pre prítomných pripravili krátku scénku zo života v domove dôchodcov. Všetci zúčastnení boli pozvaní na občerstvenie a posedenie pri ľudovej hudbe. Ďakujeme všetkým za príjemne strávené chvíle!

Najnovšie články

Kategória článkov