Október

1. 10. 2018: Gratulácia; Spoločná oslava pss

Dnes sme zagratulovali p. Michalovi Godušovi k jeho meninám, ktoré oslávil cez víkend. Popriali sme mu všetko najlepšie, hlavne veľa zdravíčka. Zároveň sme spoločne so septembrovými oslávencami z radov pss oslávili ich sviatky pri spoločnej torte.

2. 10. 2018: Galakoncert "Krídla túžby" v Divadle Jonáša Záborského v Prešove

Tak, ako každý rok, aj tentokrát sme sa zúčastnili na galakoncerte "Krídla túžby", koncerte bez bariér v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, na ktorom sa konala prehliadka tvorivosti klientov ZSS Prešovského samosprávneho kraja, víťazov jednotlivých lokálnych koncertov bez bariér spojená s odovzdávaním ceny "Krídla túžby" v jednotlivých kategóriách. Išlo už o ôsmy ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách. Z tohto podujatia sme si odniesli pekný kultúrny zážitok.

9. 10. 2018: Snoezelen hodina hrušiek; Gratulácia

Dnes sme si zvolili ako tému snoezelen hodiny hrušky, o ktorých sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí, porozprávali sa o ich pestovaní a využití a nakoniec sme si na nich aj pochutnali. 😊

Pánovi Jánovi Gancarčíkovi sme poblahoželali k jeho dnešným narodeninám a pri tej príležitosti sme mu popriali veľa lásky, zdravia a Božieho požehnania.

11. 10. 2018: Gratulácia; Ergoterapia - práca v záhradke

Dnes sme zagratulovali p. Eve Kovalčíkovej k jej sviatku - okrúhlym narodeninám. Pani riaditeľka PhDr. Jana Sotáková jej popriala všetko najlepšie, hlavne veľa zdravíčka, lásky a Božieho požehnania.

V rámci ergoterapie sme spolu s prijímateľmi pracovali na úprave zeleninovej záhradky - vytrhávali sme burinu, rýľovali, vyberali kamene, vyrovnávali zeminu hrabľami a vytvarovali sme hriadky. Už teraz sa tešíme na budúcoročnú úrodu zeleniny z vlastnej záhradky😊

15. 10. 2018: Gratulácie

Dnes máme v kalendári meno Terézia a keďže v zariadení máme prijímateľky s týmto menom, slečny Terézie Pechové, poblahoželali sme im k meninám všetko najlepšie.

16. 10. 2018: Canisterapia

Do nášho zariadenia dnes zavítala canisterapeutka, pani Katarína Janovová so svojimi psíkmi, ktorých terapeutické pôsobenie pozitívne vplýva na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu prijímateľov soc. služby. Prijímatelia sa psíkom potešili, hladkali ich, dotýkali sa a hrali sa s nimi. Na tvárach mnohých sa objavil úsmev, či radostný smiech.

17. 10. 2018: Účasť na bohoslužbe v Červenom Kláštore; Gratulácia

V kostole svätého Antona Pustovníka v Červenom Kláštore sa každoročne koná svätá omša spojená s pomazaním chorých. Naši prijímatelia radi prijali pozvanie na toto duchovné podujatie. Zúčastnili sa svätej omše, na ktorej prijali hneď dve sviatosti: eucharistiu a sviatosť pomazania chorých.

Dnes oslavuje svoje narodeniny pani Anna Dobiasová, ktorej sme popriali všetko najlepšie, hlavne veľa zdravíčka a Božieho požehnania.

22. 10. 2018: Gratulácia; Vystúpenie detí zo ZUŠ v Sp. Hanušovciach

Dnes sme zablahoželali prijímateľovi p. Mariánovi Nemčíkovi všetko najlepšie k narodeninám, ktoré oslávil cez víkend.

Poobede k nám zavítali deti z tunajšej základnej umeleckej školy s vystúpením pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Zahrali nám na rôznych hudobných nástrojoch, zaspievali pekné pesničky a tým obveselili všetkých zúčastnených prijímateľov a zamestnancov zariadenia😊

23. 10. 23018: Vystúpenie detí z MŠ v Sp. Hanušovciach

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším k nám prišli vystúpiť s programom tiež deti z tunajšej materskej školy. Svojím spontánnym detským prejavom potešili dušičky našich prijímateľov😊

24. 10. 2018: Komunita s PSS

Tak, ako minulý mesiac, aj tento sme si naplánovali spoločnú komunitu. Témou dnešnej komunity boli smernice, týkajúce sa základných ľudských práv a slobôd.

24. 10. 2018: Ergoterapia - hrabanie a odvoz lístia

Medzi zaužívané jesenné práce patrí zametanie, hrabanie a odpratávanie lístia. V našom areáli máme zasadených viacero listnatých stromov, z ktorých postupne podľa druhu opadáva lístie počas celej jesene. Lístie postupne zhŕňame na kopu a pripravujeme na odvoz. Dnes sme nakladali lístie na vlečku traktora. Zúčastnilo sa nás v hojnom počte, preto nám práca išla "od ruky". 😊

29. 10. 2018: Spoločná oslava októbrových oslávencov spojená s gratuláciami

Raz mesačne máme v zariadení spoločnú oslavu narodenín a menín prijímateľov sociálnej služby, ktorí v danom mesiaci oslávili svoje sviatky. Dodatočne sme poblahoželali všetko najlepšie p. Jánovi Murckovi a p. Helenke Demekovej k narodeninám, ktoré oslávili cez víkend. Tentoraz sme si spolu s októbrovými oslávencami pochutili na tvarohovej torte. 😊