Október

1. 10. 2019: Gratulácia

Dnes oslavuje svoje narodeniny p. Anna Tomičková. Popriali sme jej všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania.😊

2. 10. 2019: Výlet do Haligoviec

Pre prijímateľov ŠZ sme pripravili výlet do jedného z najkrajších kútov nášho zamagurského regiónu - Haligoviec. Navštívili sme Goralský dvor, kde na nás čakali zaujímavé atrakcie. Absolvovali sme prehliadku dobových strojov, ktorá v sebe zahŕňala historické kúsky najmä poľnohospodárskych strojov, ale tiež nástrojov, používaných v domácnosti. Ich renováciou bol zachovaný nielen pôvodný vzhľad, ale i funkčnosť, ktorú sme si spolu s majiteľom Goralského dvora mohli overiť. Po prehliadke strojov sme sa presunuli k farme vo dvore, kde sme obdivovali domáce zvieratká. V reštaurácii Goralského dvora na nás čakalo sladké občerstvenie v podobe palaciniek, či štrúdle s kávičkou a čajom. Na pamiatku sme sa odfotili na terase reštaurácie s pekným výhľadom na Haligovské skaly. 😊

3. 10. 2019: Reminiscenčná terapia: Jesenné práce na poli a v záhrade

Jeseň sa nám mnohým, najmä z vidieckeho, ale čiastočne i mestského prostredia, spája s prácami, ktoré súvisia so zberom úrody z polí a záhrad. Táto tematika sa stala predmetom dnešnej reminiscenčnej terapie, ktorú sme, vzhľadom na nepriaznivé počasie, pripravili pre prijímateľov soc. služby v jedálni zariadenia. Spomínali sme na zber zeleniny, hlavne zemiakov, ktoré si viacerí spojili so zemiakovými brigádami v škole, a tiež na práce, ako je rýľovanie, uskladnenie produktov, na spôsoby skladovania v minulosti. Spomínanie sme si spestrili názornými ukážkami prác s použitím pripraveného náradia. 😊

8. 10. 2019: Snoezelen hodina jabĺk

V jesennom období dozrieva viacero druhov ovocia na ovocných stromoch. Najbežnejším ovocným stromom pestovaným v našich zemepisných šírkach je jabloň. Témou dnešnej snoezelen hodiny sa stali práve jablká. S prijímateľmi sme sa spoločne porozprávali o pestovaní a o konkrétnych druhoch jabloní a prečítali si zopár faktov o tomto vo všeobecnosti obľúbenom ovocí. Prijímatelia pospomínali, čo všetko z jabĺk pripravovali a aké spôsoby spracovania využívali v domácom prostredí. Popri rozprávaní sme ochutnávali pripravené jablká. 😊

10. 10. 2019: Pečenie jablkovej štrúdle

Tento týždeň v našom zariadení sme nazvali "Týždňom jabĺk". Dnes sme spoločne s prijímateľmi piekli tradičný jablkový koláč - štrúdľu. Zišiel sa nás hojný počet, práca nám išla "od ruky". Popri pečení sme sa porozprávali o rôznych druhoch jablkových koláčov.

Gratulácie

V tomto týždni oslávili svoje narodeniny dvaja prijímatelia soc. služby: p. Ján Gancarčík a p. Eva Kovalčíková. Popriali sme im všetko najlepšie, hlavne veľa Božieho požehnania, zdravíčka, lásky a životnej pohody. 😊

15. 10. 2019: Medzinárodný deň stromov

Tento týždeň máme v kalendári Medzinárodný deň stromov. Pri tejto príležitosti sme pozvali do nášho zariadenia Ing. Margarétu Malatinovú, pracovníčku PIENAP-u, ktorá nám danú tému odprezentovala formou prednášky spojenej s besedou. Prezentácia bola obohatená o názorné pomôcky - vzorky jednotlivých druhov drevín, ktoré si prijímatelia mohli poprezerať.

17. 10. 2019: Jesenné inšpirácie

Slnečné počasie babieho leta v týchto dňoch hojne využívame na spoločné vychádzky a posedenia vonku. Z dnešnej vychádzky sme si doniesli rôzne druhy opadaných listov zo stromov. Tieto prírodniny nás inšpirovali ku kreatívnej tvorbe. Z farebných listov a konárikov sme vyrobili jesenné dekorácie, ktorými sme vyzdobili priestory nášho zariadenia. 😊

Gratulácie

V tomto týždni oslávili meniny naše prijímateľky, sl. Terézia Pechová ml. a sl. Terézia Pechová st. Narodeniny oslávila p. Anna Dobiasová. K ich sviatkom sme im poblahoželali veľa zdravíčka, lásky a Božích milostí.

21. 10. 2019: Gratulácia

Cez víkend oslávil svoje narodeniny prijímateľ soc. služby p. Michal Knap. Popriali sme mu všetko najlepšie, hlavne veľa zdravíčka, lásky, Božieho požehnania a životnej pohody. 😊

22. 10. 2019: Hrabanie lístia

Dnes sme v rámci ergoterapie zorganizovali "brigádu", počas ktorej sme hrabali, zametali a odvážali napadané lístie z listnatých stromov v areáli nášho zariadenia. Do spomínaných prác sa zapojilo viacero prijímateľov soc. služby.

Október - mesiac úcty k starším

Dňa 23. 10. 2019 naše zariadenie navštívili deti z tunajšej MŠ a ZUŠ. Pred zhromaždenými prijímateľmi soc. služby v priestoroch jedálne vystúpili s pripraveným programom k príležitosti mesiaca úcty k starším. Deti z MŠ sa prezentovali veselou scénkou, peknými básničkami a pesničkami. Deti zo ZUŠ nám zahrali na rôzne hudobné nástroje a potešili prijímateľov pekným spevom. 😊

24. 10. 2019: Krídla túžby v Prešove

V Divadle Jonáša Záborského v Prešove sa konal 9. ročník galakoncertu Krídla túžby, na ktorom sa okrem iných účinkujúcich prezentovali s kultúrnym programom víťazi regionálnych koncertov a taktiež sa udeľovali ceny v jednotlivých kategóriách v rámci poskytovania sociálnych služieb v ZSS Prešovského samosprávneho kraja. Na tomto podujatí sme sa zúčastnili spoločne s našimi prijímateľmi soc. služieb. Prežili sme nezabudnuteľný umelecký zážitok.

28. 10. 2019: Gratulácia

Cez víkend oslávila svoje krásne narodeniny prijímateľka soc. služby p. Helenka Demeková. Popriali sme jej všetko najlepšie, hlavne veľa zdravíčka, lásky a Božieho požehnania.😊

31. 10. 2019: Komunita; Spoločná oslava

Po mesiaci sme sa znova stretli s prijímateľmi soc. služby na komunitnom stretnutí. Preberali sa témy, týkajúce sa vzájomného spolunažívania, činností v nastávajúcom období i zmeny v poskytovaní ďalších činností.

Čakala nás i pekná spoločná oslava narodenín a menín prijímateľov soc. služby, ktorí v októbri oslávili svoje sviatky. Pochutnali sme si na chutnej torte. 😊