oznamy - Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie

kontaktujte nás
Prejsť na obsah
oznamy
S účinnosťou od 15.05.2023 RÚVZ zrušil nosenie respirátorov a rúšok v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.

Vedenie Život, n.o. nosenie rúška od návštevníkov v našom zariadení naďalej vyžaduje, nakoľko sa v týchto priestoroch nachádzajú zraniteľné skupiny osôb - klienti s akútnymi či chronickými ochoreniami a osoby vo vyššom veku.

Prekrytie horných dýchacích ciest sa vyžaduje aj od zamestnancov Život, n.o, ktorí začínajú pociťovať príznaky respiračného ochorenia.

Testovanie návštevníkov sa Ag. testami už nevykonáva.

Ďakujeme za pochopenie.                       

PhDr. Jana Sotáková
riaditeľka

toto je ukážka webstránky. NEPOUŽUVAŤ!
Návrat na obsah