Oznamy

O Z N A M

V dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie súvisiacej s vírusovým ochorením COVID-19 a v záujme ochrany zdravia prijímateľov sociálnych služieb v ŽIVOT, n.o. vyhlasujeme

ZÁKAZ NÁVŠTEV

Za porozumenie vám ďakujeme.V Spišských Hanušovciach, dňa 1.10.2020

                                                                                                                     PhDr. Jana Sotáková

                                                                                                                 riaditeľka ŽIVOT, n.o.

Návštevy príbuzných - OZNAM