September

4. 9. 2019: Krídla túžby v Sabinove

Deviaty ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách Krídla túžby sa tento rok konal v priestoroch DSS Sabinov. Na tomto kultúrno - spoločenskom podujatí sa zúčastnilo aj naše zariadenie. S našimi prijímateľkami soc. služby sme vystúpili pred početným obecenstvom, ostatnými zúčastnenými zo ZSS z nášho regiónu s pripraveným programom: scénkou "Veselá jeseň", ktorá obveselila všetkých prítomných. Bohatý program podujatia ponúkol všetkým plnohodnotné kultúrne vyžitie. K dispozícii bola i možnosť využitia hipoterapie. S niektorými našimi klientmi sme si vyskúšali jazdu na dvoch krásnych koňoch. Pekné prostredie a slnečné počasie taktiež prispeli k zdarnému priebehu podujatia. Odchádzali sme plní zážitkov a pozitívnych dojmov, na ktoré nám zostanú pekné spomienky. 😊

10. 9. 2019: Snoezelen hodina čokolády

V tomto týždni oslavujeme Medzinárodný deň čokolády. Pri tejto príležitosti sme sa s prijímateľmi sociálnej služby stretli na spoločnej aktivite: Snoezelen hodine čokolády. Dozvedeli sme sa niekoľko zaujímavostí o tejto obľúbenej pochúťke. Porozprávali sme sa, čo všetko sa dá z čokolády pripraviť, na čo všetko sa používa. Zároveň sme si pošteklili naše zmysly pri ochutnávaní rôznych druhov čokolády. 😊

12. 9. 2019: Reminiscenčná terapia: Školské časy

Mesiac september je spojený s nástupom do školy, preto sme sa na začiatku školského roka stretli pri spomínaní na školské časy našich prijímateľov soc. služby. Táto téma nám poskytla mnohorakým spôsobom uchopiť danú problematiku. Dotkli sme sa histórie vzdelávania, používania dobových školských pomôcok, výchovno - vzdelávacích metód či spôsobov výučby. Pospomínali sme na prvé kroky do školy, na učiteľov, obľúbené predmety a zasmiali sme sa na zážitkoch, zväčša "huncútstvách" zo školy. 😊

Gratulácie prijímateľom soc. služby

Dnes máme v kalendári na Slovensku v nedávnej minulosti rozšírené meno Mária. Poblahoželali sme teda nositeľkám tohto nepochybne krásneho mena, prijímateľkám soc. služby: p. Márii Hučkovej, p. Márii Zajacovej, p. Márii Vaxmanskej, p. Márii Pastirčikovej a p. Márii Kalafutovej k meninám. V minulom týždni taktiež oslávil p. Jozef Regec svoje narodeniny. Všetkým oslávencom sme popriali všetko najlepšie. 😊

18. 9. 2019: Spoločné pečenie

Dnes sme sa spolu s prijímateľmi stretli na spoločnom pečení koláča, piškótovej rolády. Tento, vo všeobecnosti obľúbený koláč, viacerí naši prijímatelia v minulosti často pripravovali. Popri práci sme sa porozprávali o starších spôsoboch prípravy tohto koláča, ale i iných, z piškótového cesta. Kým sa nám koláč piekol, spoločne sme si zaspievali na ľudovú nôtu. Nakoniec sme si všetci na piškótovej roláde pochutnali. 😊

24. 9. 2019: Spoločná opekačka

Pekné počasie na prahu jesene nám umožnilo naplánovať obľúbenú aktivitu pre prijímateľov - opekačku. V záhrade nášho zariadenia sme si poobede opekali chutné klobásky, spoločne sme si posedeli, porozprávali sa. Opekačku sme si spestrili i počúvaním ľudovej hudby. Prežili sme spolu príjemné popoludnie. 😊

27. 9. 2019: Komunitné stretnutie

Po mesiaci sme sa znova stretli na spoločnom komunitnom stretnutí s prijímateľmi soc. služby, ktoré sa konalo v priestoroch jedálne zariadenia. Spoločne sme riešili záležitosti, týkajúce sa chodu zariadenia, vzájomných vzťahov a riešenia problémov, týkajúcich sa prijímateľov.

30. 9. 2019: Spoločná oslava

Po mesiaci sme sa znova stretli v priestoroch jedálne nášho zariadenia, aby sme pri spoločnej torte oslávili narodeniny a meniny septembrových oslávencov z radov prijímateľov soc. služby. Zároveň sme poblahoželali p. Alenke Kmeťovej k jej okrúhlym narodeninám a p. Michalovi Knapovi k meninám, ktoré oslávili cez víkend. Ešte raz všetko najlepšie! 😊