September

3. 9. 2018: Posedenie na terase

Príjemné počasie nám dovoľuje tráviť veľa času posedeniami vonku na terase zariadenia. Dnes sme si spoločne čítali krátke príbehy a porozprávali sa o podobných zážitkoch z vlastného života.

5. 9. 2018: Snoezelen hodina hrozna

Sezóna zberu hrozna nás inšpirovala k realizácii aktivity zameranej na zmyslové vnímanie s tematikou hrozna. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavosti spojených s pestovaním hrozna, jeho využitím a pozitívnym vplyvom na zdravie. Tiež sme si pochutnali na sladkých hroznových bobuliach. Táto aktivita sa všetkým zúčastneným prijímateľom páčila a podnietila nás k plánovaniu ďalšej podobnej aktivity.

10. 9. 2018: Spoločné pečenie s pss

Dnes sme sa stretli v jedálni zariadenia pri spoločnom pečení. Upiekli sme jablkový koláč s čokoládovou polevou, na ktorom sme si poobede s chuťou zamaškrtili.

12. 9. 2018: Športové doobedie spojené s varením guláša; Gratulácie k meninám

Na dnes sme si naplánovali v areáli zariadenia športové doobedie, počas ktorého sme sa venovali rôznym športovým disciplínam. Okrem iného sme súťažili v chôdzi s loptičkami na lyžičkách, v behu okolo prekážok s rôznymi doplňujúcimi úlohami a taktiež sme pretekali s invalidnými vozíkmi, pričom sa do aktivít zapojili i imobilní klienti. Vynaloženú energiu sme si doplnili pochutením na výbornom guláši, ktorého varenie si "pod patronát" zobral náš zamestnanec p. Jozef Lazišťan.

V kalendári máme meno Mária, ktoré je v našom zariadení najčastejšie vyskytujúce sa krstné meno. Meniny oslavujú tak prijímateľky ako aj zamestnankyne, nositeľky tohto pekného mena. Z prijímateliek sme blahoželali všetko najlepšie k meninám p. Hučkovej, p. Zajacovej, p. Vaxmanskej, p. Pastirčikovej a p. Jabrockej.

14. 9. 2018: Výlet na Mariánsku horu v Levoči

Na známom pútnickom mieste, Mariánskej hore v Levoči sa každoročne koná svätá omša pre prijímateľov soc. služby z rôznych ZSS. Tak, ako každý rok, aj tentoraz sme sa tejto udalosti zúčastnili. Do slávenia omše sme sa zapojili spevom, modlitbou i účasťou na eucharistii. Na pamiatku sme obdržali obrázky s podobizňou Jána Pavla II. Bol to pre nás duchovný zážitok, z ktorého budeme čerpať silu do nasledujúcich dní.

17. 9. 2018: Odpustová slávnosť v ZSS - Jasoň v Spišskej Starej Vsi

Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, ktorej je zasvätená kaplnka v areáli zariadenia Jasoň v Sp. St. Vsi, sme sa s našimi prijímateľmi zúčastnili na odpustovej slávnosti venovanej tomuto sviatku. Sv. omšu odslúžili duchovní otcovia farnosti, p. farár Pavol Garaj a p. kaplán Štefan Bocko. Po duchovnom povzbudení sme sa osviežili aj telesne, v podobe nachystaného občerstvenia, ktoré pre všetkých zúčastnených prichystal personál zariadenia. Naši prijímatelia sa taktiež potešili stretnutiam so známymi zo ZSS - Jasoň.

18. 9. 2018: Komunita s pss; Gratulácia k narodeninám

V zariadení máme pravidelné komunity s prijímateľmi sociálnej služby. Hlavnou témou dnešného stretnutia s prijímateľmi bola zmena cenníka za poskytované sociálne služby od 1. 10. 2018.

Dnes sme tiež blahoželali prijímateľke p. Helene Lopatovskej k narodeninám. Popriali sme jej hlavne pevné zdravie a veľa božieho požehnania.

19. 9. 2018: Reminiscenčná terapia spojená s kognitívnymi cvičeniami na tému: "Školské časy"

Mesiac september mnohým z nás evokuje spomienky na školské časy. Táto téma sa stala ústrednou na dnešnej reminiscenčnej terapii, ktorú sme spojili s psychomotorickými i pamäťovými cvičeniami. Najviac sme sa zabavili spomínaním na zážitky zo školských čias. Porozprávali sme sa o obľúbených predmetoch, pedagógoch, dobových školských pomôckach, ale tiež o huncútstvach, ktoré sme povystrájali. Táto terapia sa všetkým veľmi páčila, vykúzlila nám úsmevy na tvárach a "omladila" mnohých z nás o pár desaťročí😊

21. 9. 2018: Beseda k Svetovému dňu Alzheimerovej choroby

Každý rok si 21. septembra pripomíname Svetový deň Alzheimerovej choroby. Na dnešnej besede sme si prečítali viaceré fakty o tejto závažnej diagnóze. Porozprávali sme sa tiež o aktivitách, ktoré majú význam v predchádzaní i v progresii tejto choroby.

25. 9. 2018: Snoezelen hodina sliviek; Hudobné popoludnie

Tento rok sa ovocné stromy prehýbajú pod ťarchou ovocia rôzneho druhu a my sa tešíme, že máme príležitosť k aktivitám, ako sú snoezelen hodiny zamerané na ovocie, rastúce v našich zemepisných šírkach. Tentokrát sme si zvolili slivky, o ktorých sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí a nakoniec sme si na nich aj pochutnali.

Nepriaznivé počasie nám poobede nedovolilo ísť na vychádzku, preto sme sa stretli v spoločenskej miestnosti zariadenia, kde nám pracovná terapeutka Mgr. Alžbeta Krempaská pripravila hudobné popoludnie spojené so spevom, tancom a počúvaním ľudovej hudby.

26. 9. 2018: Odborná prednáška na tému: Prvá pomoc

Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci sme do nášho zariadenia pozvali pracovníka záchrannej zdravotnej služby Falck p. Jozefa Pazeru, ktorý nám podnetnou formou otázok a odpovedí odprezentoval tému prvej pomoci a prednášku spojil s názornými ukážkami, do ktorých sa zapojili zamestnanci i prijímatelia soc. služby. Táto prednáška nás všetkých obohatila o životu potrebné poznatky z oblasti poskytovania prvej pomoci a rozšírila všeobecný obzor.