September

Svätá omša

Prijímatelia sú veľmi radi, že majú možnosť zúčastniť sa na svätej omši, ktorá sa koná dvakrát do mesiaca v našom zariadení.

Spoločná opekačka

Na začiatku septembra nám bolo dopriate pekné počasie, tak sme zorganizovali opekačku. Všetci si pochutili na klobáske a zeleninke a strávili príjemné popoludnie na terase a v záhrade

Svetový deň prvej pomoci

Cieľom tohto dňa je zvýšenie povedomia verejnosti o významnej úlohe prvej pomoci v každodenných a krízových situáciách. Je tiež príležitosťou oslavy ľudí, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní prvej pomoci. Spolu s PSS sme si zopakovali, ako sa poskytuje prvá pomoc a porozprávali sa o vlastných skúsenostiach v tejto oblasti.

Spoločenské hry a pamäťové cvičenia

Vo voľnom čase si prijímatelia veľmi radi zahrajú spoločenské hry. Medzi najobľúbenejšie patrí človeče, nehnevaj sa, no vyskúšali si aj mikádo. Radi riešia aj rôzne úlohy v rámci pamäťových cvičení

Svetový deň Alzheimerovej choroby

21. september si vďaka SZO už od roku 1994 pripomíname ako Svetový deň Alzheimerovej choroby. Počas besedy sme si s prijímateľmi prečítali o tom, koho táto choroba najčastejšie postihuje a ako sa prejavuje. Okrem liekov je pre pacienta od začiatku vzniku ochorenia dôležitá fyzická a psychická aktivita, cvičenie a udržiavanie poznávacích schopností.

Spoločné pečenie s PSS

Pečenie je obľúbenou spoločnou aktivitou našich prijímateľov. Tentokrát po celom zariadení rozvoniavali muffiny s čokoládou a jahodovým džemom.

Svetový deň srdca

Svetový deň srdca pripadá na 29. september. Spolu s prijímateľmi sme si prečítali, ktoré srdcovocievne ochorenia ohrozujú čoraz viac ľudí. Porozprávali sme sa o tom, ako môžeme znížiť riziko vzniku týchto ochorení a ako sa starať o svoje srdce. Je potrebné začať od správneho stravovania, zbavenia sa zlozvykov a nesmieme zabudnúť aj na zdravý pohyb.

Komunitné stretnutie a spoločná oslava s PSS

Na konci mesiaca sa prijímatelia stretli s pani riaditeľkou PhDr. Janou Sotákovou v jedálni zariadenia. Boli oboznámení s opatreniami, ktoré sa týkajú súčasnej situácie podľa COVID- automatu. Na konci stretnutia sme ešte raz zablahoželali všetkým septembrovým oslávencom.