Slávenie Veľkej noci 17.4.2022

Veľká noc je pre kresťanov najväčším sviatkom, je oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Na veľkonočnú nedeľu p. opatrovateľka Majka Kuchtová spolu s p. Fabisom boli v kostole posvätiť košíčky s jedlom, ktoré mali prijímatelia na raňajky. O 11. hodine sa v jedálni nášho zariadenia konala svätá omša a po nej nasledoval slávnostný obed.

Najnovšie články

Kategória článkov