Svätá omša a pomazanie chorých

Dňa 23.3.2022 sa v našom zariadení konala svätá omša. Prijímatelia mohli pristúpiť ku sviatosti zmierenia a vdp. O. Želonka im počas svätej omše udelil pomazanie chorých. Spoločné počúvanie božieho slova, modlenie a spievanie pôstnych piesní nás posilnilo na duši a prinieslo nádej a pokoj do ďalších dní.

Najnovšie články

Kategória článkov