ZMLUVY


Mandátna zmluva

DOHODA č. 17/46/52A/45 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby medzi ÚPSVaR KK a ŽIVOT, n.o.

Dohoda c5§52a2014SR

Zmluva ŠZ

Zmluva DSS