Usmernenie pre návštevy platné od 15.5.2023

Usmernenie

 

S účinnosťou od 15.05.2023 RÚVZ zrušil nosenie respirátorov a rúšok v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.

 

Vedenie Život, n.o. nosenie rúška od návštevníkov v našom zariadení naďalej vyžaduje , nakoľko sa v týchto priestoroch nachádzajú  zraniteľné skupiny osôb – klienti s akútnymi či chronickými ochoreniami a  osoby vo vyššom veku.

 

Prekrytie horných dýchacích ciest sa vyžaduje aj od  zamestnancov Život, n.o. , ktorí  začínajú pociťovať príznaky respiračného ochorenia.

 

Testovanie návštevníkov sa Ag. testami už nevykonáva.

Ďakujeme za pochopenie

Usmernenie pre návštevy platné od 15.5.2023

Najnovšie články

Kategória článkov