Vedomostný kvíz

Dňa 26.1.2023 sme usporiadali pre našich prijímateľov vedomostný kvíz, ktorého sa zúčastnili
4 dvojice. Prijímatelia poňali celý kvíz veľmi pozitívne a zistili sme, že majú veľa vedomostí, ktoré využili pri odpovedaní na otázky. Bolo to prospešne využité predpoludnie. Každá dvojica bola odmenená sladkosťou.

Najnovšie články

Kategória článkov